SMOG- Ostrzeżenie

smog

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie miasta Bielsko-Biała wystąpi w dniu 24.02.2021 r. II poziom ostrzegania – informacyjny, ostrzegawczy, operacyjny kolor czerwony (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego).

Ważność: 24.02.2021 r.  godz.: 9:00-24:00

Treść ostrzeżenia