SMOG- Ostrzeżenie

obraz

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze miasta Bielska-Białej w dniu 27.03.2020 r. 

Treść komunikatu