TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH

obraz

24 listopada pomiędzy godziną 9:00 a 13:00  przeprowadzony zostanie wojewódzki trening sprawności syren alarmowych na terenie miasta Bielsko-Biała, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań. W związku z powyższym, w wymienionym powyżej czasie zostanie uruchomiony sygnał alarmowy- dźwięk ciągły trwający trzy minuty (oznaczający odwołanie alarmu).