Wyróżnienia dla firm z Bielska-Białej

Wyróżnienia dla firm z Bielska-Białej
Organizator wydarzenia

22 listopada br. prezydent Jarosław Klimaszewski wziął udział w gali podsumowującej XXII edycję programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Ideą projektu jest zachęcanie wszystkich firm w Polsce do wprowadzania zmian w wewnętrznej organizacji pracy, kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” ma wieloletnią tradycję. Firmy - laureaci mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstw przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmy badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie.

Oceny firm dokonywane są przez dwie komisje: regionalną i ogólnopolską. W ich skład wchodzą przedstawiciele samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni wyższych, organizacji przedsiębiorców, ZUS i organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie, respektując na co dzień wartości etyczne, doskonale radzą sobie na rynku, odnosząc sukcesy gospodarcze. Potwierdza to tezę, że etykę i biznes można pogodzić. W ostatnich latach coraz więcej firm dostrzega znaczenie przestrzegania uczciwych reguł gry i rzetelnego traktowania kontrahentów, pracowników, a także wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wzrasta także społeczna odpowiedzialność biznesu, czego przykładem może być udział przedsiębiorstw w różnego rodzaju działaniach charytatywnych, wspieraniu fundacji, stowarzyszeń wyższej użyteczności, szkół czy szpitali. Tego typu firmy zasługują na szczególne wyróżnienie.

Podczas Gali zostały wyróżnione następujące firmy z Bielska-Białej:

APENA-REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

REKORD SI sp. z o.o.,

WizjaNet Sp. z o.o.,

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., 

AQUA S.A.,

ZIAD Bielsko- Biała S.A.,

Przedsiębiorstwo Komunalne "Therma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, funkcjonujący przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do współpracy nad programem zaproszono instytucje wspierania i promocji biznesu, organizacje pracodawców oraz kluby i stowarzyszenia przedsiębiorców w całym kraju - stanowiące zespół regionalnych administratorów.