ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez konsorcjum firm Arcadis sp. z o.o. (lider)/ Infra – Centrum Doradztwa
sp. z o.o./ Instytut Kolejnictwa, projektu pn. Opracowanie studium wykonalności dla zadania „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Żywiec – granica Państwa",
zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne.

Przedmiotowy projekt obejmuje linię kolejowej nr 139 pomiędzy stacją Czechowice-Dziedzice
a granicą polsko-słowacką w rejonie stacji Zwardoń.
Projekt jest realizowany na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spotkanie ma na celu przedstawienie Państwu wybranego wariantu inwestycyjnego, a w tym planowanego zakresu inwestycji, który został opracowany w oparciu o dane zebrane w trzech turach konsultacji społecznych, prace koncepcyjne projektantów branżowych oraz uzgodnienia z wybranymi podmiotami zewnętrznymi. Na spotkaniu zostaną przedstawione podstawowe dane o projekcie,
a następnie zostanie zaprezentowany plan zagospodarowania terenu na obszarze Miasta Bielsko – Biała.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 16 listopada 2023 roku o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta Bielska – Białej (Ratusz – sala sesyjna) przy Placu Ratuszowym 1. W przypadku braku możliwości uczestniczenia stacjonarnie, zapraszamy do udziału w spotkaniu w formie wideokonferencji online przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu online prosimy o przekazanie swojego zgłoszenia na adres konsultacje.lk139@infracd.pl do dn. 15 listopada br.