Zmiana Operatora Programu Rewitalizacji

ratusz

W wyniku reorganizacji struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, od 2020 roku zlikwidowane zostało Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 15 w Bielsku-Białej. Zadania dotyczące rewitalizacji obszarów Miejskich w Bielsku-Białej w  zakresie opracowania i aktualizacji Programu Rewitalizacji oraz pełnienia roli Operatora Programu Rewitalizacji przejął Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z siedzibą przy  pl. Ratuszowym 1, tel. 33 4971 486, e-mail: wrg@um.bielsko.pl lub rewitalizacja@um.bielsko.pl Zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie rewitalizacji miejskich nieruchomości przejął Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 26, tel. 33 499 0 600, e-mail: poczta@zgm.eu.