Bajkowe Bielsko-Biała - Rzeźba Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców

logo

Pod koniec lutego 2021 miasto Bielsko-Biała podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Bajkowe Bielsko-Biała" - Rzeźba Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców” z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Projekt pn. „Bajkowe Bielsko-Biała" - Rzeźba Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców” uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 28.973,05 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w wysokości 1.704,29 EUR z Budżetu Państwa, która to kwota zostanie wypłacona za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Z własnego budżetu miasto planuje wydać na całe przedsięwzięcie środki do kwoty 3.408,61 EUR. Na wykonanie samej rzeźby zaplanowano 17.294,00 EUR z czego wkład własny miasta wyniesie 10% tej kwoty. Pozostała część dofinansowania zostanie przeznaczona na działania promocyjne.

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerem czeskim – Urzędem Miejskim we Frydku-Mistku. Wybór partnera podyktowany był bliskością geograficzną, a także więzami przyjaźni łączącymi obydwa miasta, które od 1999 roku współpracują w ramach partnerstwa miast. Bohaterowie serialu i powieści „Porwanie Baltazara Gąbki” są znani u naszych południowych sąsiadów zarówno z kreskówki jak i powieści wydanej w Czechosłowacji w 1980 r.

Kompozycja rzeźbiarska przedstawiająca kultowego szpiega w towarzystwie Mypinga miejsce dla siebie znajdzie w niewielkiej odległości od Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja przy ul. 11 Listopada. Wybór miejsca nawiązuje do fabuły powieści i serialu, w których szpieg z charakterystycznym wykrzyknieniem na ustach „Karramba!” niestrudzenie podążał za głównymi bohaterami.

Wśród głównych działań objętych projektem oprócz realizacji rzeźby, znalazło się opracowanie i druk wydawnictwa promocyjnego na temat szlaku „Bajkowe Bielsko-Biała” w wersji dwujęzycznej (polsko-czeskiej), reklama w prasie o podróżach w Polsce i w Czechach oraz wyjazd studyjny do Bielska-Białej dla osób z Frydka-Mistka (Czechy) związanych z branżą turystyczną.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej poprzez stworzenie nowej, atrakcyjnej wizytówki miasta. Szlak „Bajkowe Bielsko-Biała” będzie promowany po obydwu stronach granicy. Chcemy zapraszać gości z Czech do odwiedzin w Bielsku-Białej nie tylko w celu zakupów, ale także, aby odwiedzić bajkowe rzeźby nawiązujące do dorobku bielskiego Studia Filmów Rysunkowych oraz inne atrakcje turystyczne miasta.

Don Pedro to piąta rzeźba na szlaku „Bajkowe Bielsko-Biała”, który jest sukcesywnie rozwijany w Bielsku-Białej. Szpieg z Krainy Deszczowców dołączy do Reksia, Bolka i Lolka, Pampaliniego łowcy zwierząt oraz Smoka Wawelskiego i kucharza Bartoliniego Bartłomieja herbu Zielona Pietruszka.

Projekt realizuje Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane do końca 2021 r.