Bezpłatne przejazdy autobusami MZK dla uchodźców wojennych z Ukrainy

 

 

MZK

 

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że Zarządzeniem nr ON.0050.2676.2022.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2022 r. przedłużone zostały do 31 maja 2022 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała dla uchodźców wojennych z obywatelstwem ukraińskim.

Od 1 czerwca 2022 r. stosowany będzie obowiązujący cennik biletów MZK – odpłatność za przejazdy Komunikacją Miejską w Bielsku-Białej.

Do nieodpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnieni są uchodźcy wojenni obywatelstwa ukraińskiego, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. – na podstawie dokumentu potwierdzającego datę przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub powiadomienia o nadaniu numeru PESEL wydanego od dnia 16 marca 2022 r.