Wydział Prasowy

Zakres Zadań

  1. Przygotowanie i koordynacja polityki informacyjnej miasta w środkach masowego przekazu, w tym:

  • Informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o działalności Prezydenta Miasta i Urzędu Miejskiego
  • Organizowanie konferencji prasowych
  • Współrealizacja audycji radiowych i telewizyjnych
  • Redagowanie bieżących informacji na stronie internetowej UM i w mediach społecznościowych
  • Codzienny monitoring prasy
  • Prowadzenie archiwum prasowego

  2. Analiza publikacji prasowych o tematyce związanej z działalnością Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

  • Zapewnienie udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencje prasową oraz zamieszczanie sprostowań.

  3. Fotografowanie najważniejszym uroczystości i wydarzeń.

  4. Gromadzenie materiałów prasowych.

  5. Prowadzenie serwisu informacyjnego w zakresie spraw Biura Prasowego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

  Zespół / Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
  Naczelnik / Rzecznik Prasowy Tomasz Ficoń pl. Ratuszowy 1, pokój 40 (I piętro) 33 4971 447 tficon@um.bielsko.pl 
  Zastępca naczelnika / Redaktor Naczelny
  Magazynu Samorządowego i Pełnej Kultury
  Agata Wolna pl. Ratuszowy 6, pokój 232 (II piętro) 33 4971 748 awolna@um.bielsko.pl
  Główny specjalista / Sekretarz Redakcji Maria Trzeciak pl. Ratuszowy 6, pokój 233 (II piętro) 33 4971 716 majkat@um.bielsko.pl
  Inspektor / Fotoreporter Paweł Sowa pl. Ratuszowy 6, pokój 233 (II piętro) 33 4971 716 p.sowa@um.bielsko.pl
  Główny Specjalista Jacek Kachel pl. Ratuszowy 6, pokój 234 (II piętro) 33 4971 614 kachelj@um.bielsko.pl
  Inspektor Katarzyna Kucybała pl. Ratuszowy 6, pokój 234 (II piętro)

  33 4971 614

  kasiak@um.bielsko.pl
  Inspektor Alina Kobiela pl. Ratuszowy 6, pokój 235 (II piętro) 33 4971 466 a.kobiela@um.bielsko.pl
  Główny Specjalista Szymon Gąsowski pl. Ratuszowy 6, pokój 324 (III piętro) 33 4971 722 s.gasowski@um.bielsko.pl
  Inspektor Aleksander Szałajko pl. Ratuszowy 6, pokój 324 (III piętro) 33 4971 722 a.szalajko@um.bielsko.pl
  Lokalizacja
  Plac Ratuszowy 1; Rzecznik Prasowy I piętro pokój nr 39; Biuro Prasowe na II piętrze, pokoje nr 58 i 59
  Godziny pracy
  godziny pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego
  Telefon
  33 4971 466
  FAX
  33 4971 784