Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej

Przejdź do strony

Zakres Zadań

 • Obsługa kancelaryjno-biurowa: Rady Miejskiej, przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady oraz Biura RM,
 • Obsługa organizacyjno-techniczna sesji Rady Miejskiej,
 • Organizacja i przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej,
 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej, gromadzenie i udostępnianie do publicznego wglądu,
 • Prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych oraz opinii i wniosków komisji Rady Miejskiej,
 • Udzielanie niezbędnej pomocy radnym Rady Miejskiej w sprawowaniu mandatu radnego,
 • Obsługa organizacyjno-techniczna komisji Rady Miejskiej,
 • Współpraca z Radami Osiedli oraz obsługa organizacyjna kolegium Rad Osiedli,
 • Współpraca z Radą Seniorów Miasta Bielska-Białej,
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów ławników do sądów powszechnych,
 • Prowadzenie spraw związanych z działaniem Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej,
 • Zamieszczanie informacji dotyczących Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem zmian Statutu Miasta i Regulaminu Rady Miejskiej,
 • Obsługa prawna Rady Miejskiej.
Zespół/Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail

Dyrektor Biura Rady Miejskiej

Danuta Brejdak

46

33 4971 456

danuta.brejdak@um.bielsko-biala.pl

Zastępca Dyrektora Biura Rady Miejskiej  Janusz Kaps 51  33 4971 453 janusz.kaps@um.bielsko-biala.pl

Sekretariat Biura Rady Miejskiej

 

48

33 4971 456

rada@um.bielsko-biala.pl

Obsługa organizacyjna Biura Rady Miejskiej;
Interpelacje i zapytania Radnych;
Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta;
Wybory Ławników Sądowych;                         Obsługa Komisji Rewizyjnej 

 

52

33 4971 457

rada1@um.bielsko-biala.pl

Radca prawny Biura Rady Miejskiej

 

53

33 4971 459

 

Obsługa sesji Rady Miejskiej;
Publikowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w BIP

 

50

33 4971 458

 

Obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności;
Stanowisko ds. współpracy z Radami Osiedli

 

51

33 4971 460

 

Obsługa: Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
oraz Komisji Edukacji i Kultury;                                              

 

54

33 4971 461

 

Obsługa: Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu;
Stanowisko ds. współpracy z Radą Seniorów Miasta Bielska-Białe

 

51

33 4971 446

 

Obsługa Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
Obsługa Komisji Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego;

 

54

33 4971 461

 

Budżet Obywatelski Bielska-Białej;
Aktualizacja strony internetowej Rady Miejskiej;
Publikowanie uchwał Rady Miejskiej w BIP;
Obsługa: Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa,                                                 Obsługa sesji Rady Miejskiej 

 

50

33 4971 489

 

Lokalizacja
pl. Ratuszowy 1 - I piętro, pokoje 46, 48, 50, 51-54
Godziny pracy
Dni i godziny pracy: dni i godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
+ 48 (33) 4971 456