Budowa Domu Kultury w dzielnicy Straconka

 

  Zadanie polega na budowie Domu Kultury w dzielnicy Straconka w Bielsku-Białej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i częściowym wyposażeniem.  Będzie to miejsce upowszechniania i ochrony kultury, gdzie prowadzona będzie wielokierunkowa działalność społeczno-kulturalna. Mieszkańcy dzielnicy i miasta będą mogli uczestniczyć w licznych wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych czy rozrywkowych jak i rozwijać szereg umiejętności.

  Powierzchnia użytkowa nowego budynku 868 m². Obiekt będzie miał 3 kondygnacje + poddasze. Na parterze zlokalizowana będzie sala wielofunkcyjna wraz z pomieszczeniami między innymi do zajęć ruchowych, tanecznych, plastycznych, muzycznych, ceramicznych, językowych itp. oraz pomieszczenia obsługi biurowej wraz z zapleczem socjalnym. Na piętrze znajdować się będą pomieszczenia edukacji wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Na poddaszu zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne – wentylatorownia oraz kotłownia. Wszystkie kondygnacje skomunikowane będą ze sobą za pomocą windy i klatki schodowej, na każdej kondygnacji znajdować się będzie węzeł sanitarny wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych. W budynku będzie również siedziba Rady Osiedla „Straconka” z salą rady oraz niezbędnym zapleczem technicznym i socjalno-sanitarnym. Do ogrzewania budynku zastosowane zostaną odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika i pompa ciepła. Budynek dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Wokół budynku powstaną ścieżki piesze, parking oraz plac społeczny, stanowiący przestrzeń rekreacyjną z elementami małej architektury oraz elementami zieleni mobilnej – możliwej do przeniesienia w inne miejsce w przypadku potrzeby wykorzystania całej przestrzeni placu. Powstanie oświetlenie parkingów i dróg komunikacyjnych.

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy w dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DOFINANSOWANIE: 5 000 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 15 682 658,67 zł                                                              DATA PODPISANIA UMOWY: 29-11-2023

 

Inwestycja w trakcie realizacji od 2023 r.