Budowa oraz wyposażenie przedszkola przy ul. Janowickiej/ul. J.Jasińskiego w Bielsku-Białej, wraz z przebudową skrzyżowania tych ulic

Przedszkole, które powstanie w wyniku realizacji projektu będzie posiadało 10 oddziałów, każdy dla 25 dzieci, sale zabaw z bezpośrednim dostępem do toalet i pomieszczeń magazynowych, a na parterze dodatkowo z dostępem do terenu zielonego. W budynku będą także: kuchnia z zapleczem, świetlica/sala zajęć muzyczno-ruchowych oraz sala imprez przedszkolnych. Zagospodarowanie terenu obejmie place zabaw, obszary zieleni, chodniki, itp.

DOFINANSOWANIE: 2 017 843,64
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 24 592 764,81 zł

Inwestycja w trakcie realizacji od 2021 r.