Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej"

Całkowita wartość projektu wyniosła: 3 972 400,85 zł.
Koszty kwalifikowane ogółem: 3 846 600,79 zł.
Dofinansowanie z EFRR: 3 269 610,67 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Projekt polegał na budowie sali gimnastycznej wraz z segmentem sanitarno-szatniowym o całkowitej powierzchni 671,40 m². Sala gimnastyczna połączona będzie przewiązką – holem wejściowym, z istniejącym, ośmiokątnym fragmentem budynku istniejącej Szkoły. Przeszklony hol będzie stanowił łącznik pomiędzy obiektami. W szczególności inwestycja obejmowała:

budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach 24,78 m x 14,78 m (351,48 m2) wraz z nowym zapleczem o powierzchni 319,92 m²,

  • budowę 14 miejsc parkingowych,
  • zakup wyposażenia nowej infrastruktury sportowej,
  • budowę magazynu sprzętu sportowego,
  • budowę siłowni wraz z magazynem,
  • budowę nowego pokoju nauczycielskiego wraz z pokojem pierwszej pomocy,
  • budowę szatni i węzłów sanitarnych.

11 kwietnia 2011r. oficjalnie oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Białej

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl