„Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Projekt był realizowany w latach 2014 – 2015
Koszt całkowity projektu:  438 337,19 zł
Kwota dofinansowania: 366 869,59 zł

Opis projektu:

W ramach projektu w Bielsku-Białej na terenie osiedla Beskidzkiego (Aleksandrowice) została utworzona strefa aktywności ruchowej.

Projekt obejmował m.in.:

  • utworzenie siłowni na wolnym powietrzu;
  • utworzenie parkour-parku, wyposażonego w urządzenia sprawnościowe;
  • stworzenie strefy rekreacji, wyposażonej w meble miejskie (ławki, kosze na śmieci, stojaki   na   rowery, stoliki);
  • rewaloryzację elementów zieleni;
  • wykonanie ścieżek spacerowych.