Czasowe zajęcie gruntów pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej przez inwestorów niebędących przedsiębiorcami przesyłowymi

Podstawa prawna:

art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz 285 § 1 i 2  kodeksu cywilnego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Pełna informacja o sposobie załatwienia sprawy i wymaganych dokumentach - w załączniku

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Informacja o sposobie załatwienia sprawy
Oświadczenie inwestora - załącznik nr 2

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ON.0050.2754.2022.NR Z 2.06.2022 R.
 

Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie terenu  WNIOSEK
Zarządzenia Prezydenta Miasta - załącznik nr 3

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ON.0050.2755.2022.NR Z 2.06.2022 R.