Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

Urząd Miejski w Bielsku-Białej utworzył specjalny rachunek bankowy w celu zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom przebywającym w naszym mieście:

66 1240 4142 1111 0011 1188 6183

Każda wpłata powinna być opatrzona dopiskiem: Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wpłat można dokonywać także z zagranicy. Wówczas należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN rachunku do wpłat: PL66 1240 4142 1111 0011 1188 6183
Kod BIC Banku Pekao S.A.: PKOPPLPW


Donation for refugees from Ukraine

City Hall of Bielsko-Biała has set up a special bank account to collect money to help refugees residing in our city:

66 1240 4142 1111 0011 1188 6183

Each donation should be marked: Donation for refugees from Ukraine.

Payments can be also made from abroad. In this case, use the IBAN account number and the BIC bank code.
IBAN number of the account for deposits: PL66 1240 4142 1111 0011 1188 6183
Bank Pekao S.A. BIC code: PKOPPLPW