Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy

Urząd Miejski w Bielsku-Białej utworzył specjalny rachunek bankowy w celu zbiórki pieniędzy na pomoc uchodźcom przebywającym w naszym mieście:

25 1020 2313 0000 3902 1091 8581

Każda wpłata powinna być opatrzona dopiskiem: Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wpłat można dokonywać także z zagranicy. Wówczas należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN rachunku do wpłat: PL25 1020 2313 0000 3902 1091 8581
Kod BIC Banku PKO BP S.A. : BPKOPLPW


Donation for refugees from Ukraine
City Hall of Bielsko-Biała has set up a special bank account to collect money to help refugees residing in our city:

25 1020 2313 0000 3902 1091 8581

Each donation should be marked: Donation for refugees from Ukraine.

Payments can be also made from abroad. In this case, use the IBAN account number and the BIC bank code.
IBAN number of the account for deposits: PL25 1020 2313 0000 3902 1091 8581
Bank PKO BP S.A. BIC code: BPKOPLPW