Decyzja na emitowanie hałasu do środowiska

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Kontakt

telefon 33 49 71 808, 33 49 71 717

Ostatnia aktualizacja

02.12.2020

Informacja