Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"

Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum"
al. Armii Krajowej 181
43-316 Bielsko-Biała
tel/faks 33 814 71 45
e-mail: sekretariat@dpshospicjum.pl
www.dpshospicjum.pl

Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" przeznaczony jest dla 25 osób przewlekle somatycznie chorych. Zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę i pielęgnację, zaspokojenie potrzeb bio-psycho-społecznych, podtrzymywanie aktywności psychoruchowej, rozwijanie kontaktów towarzyskich, działalność w zakresie rehabilitacji ruchowej i rekreacji.