Dostosowanie budynku Domu Kultury w Hałcnowie

Inwestycja ma na celu dostosowanie budynku Domu Kultury w Hałcnowie do stanu zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p.poż wraz z przebudową toalet i holu. W budynku zostały wydzielone przeciwpożarowe klatki schodowe, zostało wykonane oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne oraz zamontowano system oddymiania klatek schodowych.

DOFINANSOWANIE: 210 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 844 644 zł

Inwestycja realizowana w latach 2020-2021.