Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

  • podanie o wydanie zaświadczenia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia.

Do wglądu:

  • dokument tożsamości,
  • karta pobytu, wiza, inny dokument lub potwierdzenie o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Opłaty:

  • Za wydanie zaświadczenia: 17 zł.

Wpłatę można dokonać:

  • w kasach głównych Urzędu,
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej:

nr rachunku: 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770

Tryb odwoławczy:

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia roztrzygnięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Inne informacje:

  • Formularz podania dostępny na dole strony lub do pobrania w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami