Dotacje - informacja dotycząca środków finansowych na ochronę środowiska w Bielsku-Białej

Podstawa prawna

Regulamin określający zasady gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w Bielsku-Białej - uchwała nr XVII/389/2020 z 17 marca 2020 r. Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Energii

Dotowane inwestycje

1. budowa przyłącza kanalizacyjnego

2. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków

3. unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

4. montaż zbiornika retencyjnego: podziemnego lub naziemnego

Szczegóły dotyczące warunków udzielania dotacji znajdują się w dokumencie o nazwie Informacja - do pobrania poniżej

Kontakt

telefon 33 49 71 808,  33 49 71 514

Informacja

Wniosek deszczówka

Wniosek

Oświadczenia RODO oraz o nie zaleganiu z ze zobowiązaniami finansowymi wobec miasta Bielska-Białej