Usługa dodatkowa, transport do PSZOK ul. Krakowska 315d

 

Dokładne informacje na temat usług dodatkowych świadczonych dla poszczególnych nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej https://czystemiasto.bielsko-biala.pl po wybraniu odpowiedniego typu nieruchomości w zakładce "RODZAJE NIERUCHOMOŚCI".

 

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

FORMULARZ dla nieruchomości zamieszkałych i letniskowych

FORMULARZ dla nieruchomości niezamieszkałych

 

UPOWAŻNIENIE PSZOK_transportujący PREZERO.pdf

UPOWAŻNIENIE PSZOK_transportujący PREZERO.doc