Usługa dodatkowa, transport do PSZOK ul. Krakowska 315d

 

informacja na temat zasad świadczenia usług dodatkowych - kliknij tutaj

Uwagi

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

dokumenty można złożyć elektronicznie poprzez SEKAP:

krok 1: pobrać poniższe dokumenty i wypełnić:

FORMULARZ dla nieruchomości zamieszkałych i letniskowych

FORMULARZ dla nieruchomości niezamieszkałych

 

krok 2: załączyć do tzw. Pisma ogólnego na platformie SEKAP: SEKAP/Inne/Pismo ogólne - kliknij tutaj