Zadania publiczne realizowane we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego

W ramach zadań publicznych wykonywanych we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2024 r. realizowane są zadania publiczne pn.: 

1. ,,Działania na rzecz integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej”