Wydział Polityki Społecznej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Opracowywanie analiz statystycznych, informacji i publikacji w zakresie polityki społecznej.
 • Przygotowywanie programów, planów i strategii działania w zakresie polityki społecznej.
 • Nadzorowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury technicznej i aparatury medycznej.
 • Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu i propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Zadania związane z aktualizacją wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Prowadzenie spraw związanych z przynależnością do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
 • Prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym organizacja badań profilaktycznych.
 • Ustalanie godzin czynności oraz dyżurów aptek na terenie miasta Bielska-Białej.
 • Profilaktyka zjawisk patologicznych dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie spraw dotyczących pomocy środowiskowej i instytucjonalnej.
 • Prowadzenie spraw dot. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Koordynacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
 • Działania na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Realizacja programów prorodzinnych.
 • Realizacja „Programu Weteran Plus”.
 • Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Realizacja Programu "Rodzina+"
 • Realizacja Programu "Miejsce przyjazne dla seniorów"
 • Współpraca z Radą Seniorów
 • Nadzór nad niepublicznymi podmiotami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
 • Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax  

Naczelnik Wydziału

 

Ewa Swatek 224 33 4971 494    
 Z-ca Naczelnika Wydziału

Bartłomiej Łukosz

222

33 4971 500

 

 

Stanowisko ds. obsługi Wydziału

 

 

 

223

33 4971 499

 

 

 

 

 

Zespół ds. osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej

 

 

  225  

33 4971 492

 

 

 

Zespół ds. promocji i wsparcia rodziny

 

228

33 4971 493

 

 

Zespół ds. polityki zdrowotnej Miasta i profilaktyki zdrowia

 

 

229

 

33 4971 495

 

   
           

Zespół profilaktyki społecznej i pomocy środowiskowej

 

 

226

 

232

33 4971 496

 

33 4971 498

 

 

 

Zespół ds. analiz ekonomicznych i księgowości

 

227

33 4971 491

   

Centrum Seniora

siedziba:

ul. R.Dmowskiego 6, III p.

 

 

33 4971 753

33 4971 754

 

   
Lokalizacja
plac Ratuszowy 6, II piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 499, 33 4971 720 
FAX
33 4971 786