Wydział Polityki Społecznej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Opracowywanie analiz statystycznych, informacji i publikacji w zakresie polityki społecznej.
 • Przygotowywanie programów, planów i strategii działania w zakresie polityki społecznej.
 • Nadzorowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury technicznej i aparatury medycznej.
 • Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu i propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Zadania związane z aktualizacją wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Prowadzenie spraw związanych z przynależnością do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
 • Prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym organizacja badań profilaktycznych.
 • Ustalanie godzin czynności oraz dyżurów aptek na terenie miasta Bielska-Białej.
 • Profilaktyka zjawisk patologicznych dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie spraw dotyczących pomocy środowiskowej i instytucjonalnej.
 • Prowadzenie spraw dot. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Koordynacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz osób bezrobotnych, z niepełnosprawnością i weteranów.
 • Obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Podejmowanie działań na rzecz osób starszych, w tym prowadzenie Centrum Seniora.
 • Współpraca z Radą Seniorów.
 • Realizacja Programu "Miejsce Przyjazne dla Seniorów".
 • Realizacja „Programu Weteran Plus”.
 • Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 • Realizacja Programu "Rodzina+".
 • Nadzór nad niepublicznymi podmiotami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
 • Prowadzenie spraw związanych z nieodpłatną pomocą prawną i edukacją prawną.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax  

 

 

Naczelnik Wydziału

 

 

Ewa Swatek

 

224

 

33 4971 494

   

 

Z-ca Naczelnika Wydziału

 

Bartłomiej Łukosz

 

222

 

33 4971 500

 

 

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

 

223

33 4971 499

 

 

 

Zespół ds. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami 

  225

33 4971 492

 

 

Zespół ds. wsparcia rodziny  i pomocy społecznej

 

228

228

33 4971 493

33 4971 715

 

 

Zespół ds. ochrony zdrowia

 

229

227

33 4971 495

33 4971 491

   
Zespół ds. profilaktyki uzależnień  

228

232

33 4971 715

33 4971 498

   

Zespół ds. finansowych  i projektowych

 

227

 

33 4971 491

 

 

 

Obsługa administracyjna Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

226

33 4971 496

   

Centrum Seniora

siedziba:

ul. R.Dmowskiego 6, III p.

 

 

33 4971 753

33 4971 754

 

   
Lokalizacja
plac Ratuszowy 6, II piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 499, 33 4971 720 
FAX
33 4971 786