Wydział Polityki Społecznej

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Opracowywanie analiz statystycznych, informacji i publikacji w zakresie polityki społecznej.
 • Przygotowywanie programów, planów i strategii działania w zakresie polityki społecznej.
 • Nadzorowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego.
 • Prowadzenie spraw z zakresu infrastruktury technicznej i aparatury medycznej.
 • Upowszechnianie wiedzy o zdrowiu i propagowanie zachowań prozdrowotnych.
 • Zadania związane z aktualizacją wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
 • Prowadzenie spraw związanych z przynależnością do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
 • Prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej w tym organizacja badań profilaktycznych.
 • Ustalanie godzin czynności oraz dyżurów aptek na terenie miasta Bielska-Białej.
 • Profilaktyka zjawisk patologicznych dotyczących uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Prowadzenie spraw dotyczących pomocy środowiskowej i instytucjonalnej.
 • Prowadzenie spraw dot. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Koordynacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.
 • Działania na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych.
 • Obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Realizacja programów prorodzinnych.
 • Realizacja „Programu Weteran Plus”.
 • Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny
 • Realizacja Programu "Rodzina+"
 • Realizacja Programu "Miejsce przyjazne dla seniorów"
 • Współpraca z Radą Seniorów
 • Nadzór nad niepublicznymi podmiotami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
 • Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax  

Naczelnik Wydziału

 

Ewa Swatek 224 33 4971 494    
 Z-ca Naczelnika Wydziału

Bartłomiej Łukosz

222

33 4971 500

 

 

Stanowisko ds. obsługi Wydziału

 

 

 

223

33 4971 499

 

 

 

 

 

Zespół ds. osób starszych 
i niepełnosprawnych oraz pomocy instytucjonalnej

 

 

  225  

33 4971 492

 

 

 

Zespół ds. promocji i wsparcia rodziny

 

228

33 4971 493

 

 

Zespół ds. polityki zdrowotnej Miasta i profilaktyki zdrowia

 

 

229

 

33 4971 495

 

   
           

Zespół profilaktyki społecznej i pomocy środowiskowej

 

 

226

 

232

33 4971 496

 

33 4971 498

 

 

 

Zespół ds. analiz ekonomicznych i księgowości

 

227

33 4971 491

   
   

 

 

 

   
Lokalizacja
plac Ratuszowy 6, II piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 499, 33 4971 720 
FAX
33 4971 786