Wydział Kultury i Promocji

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres zadań

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik, którego zastępuje Zastępca Naczelnika.


Do zakresu działania Wydział Kultury i Promocji należy w szczególności:
1.    Organizacja i współorganizacja imprez miejskich o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
2.    Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród, wyróżnień i stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki;
3.    Prowadzenie spraw z zakresu imprez masowych kulturalno-rozrywkowych na terenie Miasta;
4.    Prowadzenie spraw z zakresu kultury i sztuki;
5.    Merytoryczne rozliczanie udzielanych przez Wydział dotacji;
6.    Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z Otwartymi Konkursami Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki;
7.    Prowadzenie działań związanych z promocją turystyczną Miasta w kraju i za granicą, w tym prowadzenie kampanii promocyjnych, opracowywanie i zarządzanie dystrybucją wydawnictw oraz innych materiałów promujących Miasto;
8.    Promocja wydarzeń odbywających się w Mieście;
9.    Nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, w tym z miastami partnerskimi;
10.    Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych dotyczących Miasta i regionu, w tym koordynacja funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskidy”;
11.    Realizacja projektów związanych z turystyką i promocją, w tym koordynacja i nadzór nad projektem: „System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej”;
12.    Ochrona znaków Miasta i nadzór nad ich używaniem.
13.    Nadzór nad miejskimi instytucjami kultury:
•    Teatrem Polskim w Bielsku-Białej,
•    Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej w Bielsku-Białej,
•    Galerią Bielską BWA w Bielsku-Białej,
•    Teatrem Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,
•    Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej,
•    Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej.

 

Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Przemysław Smyczek 68  
Zastępca Naczelnika wydziału Anna Zgierska 67  
Kultura      
Obsługa kancelaryjna, decyzje administracyjne ws. imprez masowych

 

66 33 4971 478
Organizacja i współorganizacja imprez miejskich, nadzór merytoryczny nad miejskimi instytucjami kultury, współpraca ze stowarzyszeniami, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym    64 33 4971 475
Sprawy organizacyjne dot. stypendiów twórczych miasta Bielska-Białej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki IKAR. Współpraca ze środowiskami twórczymi.        64 33 4971 475
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Młodych

Paulina Żmijowska

63 33 4971 690
Finanse

 

58 33 4971 825
Promocja      
Stanowisko ds. współpracy krajowej i zagranicznej miasta   65 33 4701 239
Stanowisko ds. współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną  "Beskidy” i zamówień publicznych   65 A 33 4701 239
Stanowisko ds. promocji kultury   65 33 4701 238
Stanowisko ds. koordynacji projektu "System Bezobsługowych Wypożyczalni Rowerowych w Bielsku-Białej" oraz ds. marketingu   65 A 33 4971 477
Stanowisko ds. finansowych i zamówień publicznych    59  33 4701 243
Stanowisko ds. organizacji imprez miejskich i materiałów promocyjnych miasta   59  33 4701 243

 

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – 2 piętro pokoje nr 59 – 65 A, 66 - 68 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 478