Wydział Kultury i Sztuki

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Inicjowanie, koordynowanie i popularyzacja oferty kulturalnej Miasta Bielsko-Biała.
 • Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną, polegającego na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury.
 • Nadzór nad instytucjami kultury dla których organizatorem jest Miasto Bielsko-Biała tj.:
  • Bielskim Centrum Kultury,
  • Galerią Bielską BWA,
  • Książnicą Beskidzką,
  • Miejskim Domem Kultury,
  • Teatrem Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana,
  • Teatrem Polskim.
 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Bielsko-Biała.
 • Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta Bielsko-Biała.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury – Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki "IKAR".
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, przyznawaniem nagród Prezydenta Miasta Bielsko -Biała w dziedzinie teatru oraz konkursem na recenzję teatralną.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki.
 • Inicjowanie i realizowanie własnych przedsięwzięć wydawniczych – seria wydawnicza "Biblioteka Bielska-Białej".
 • Kreowanie współpracy w obszarze kultury z innymi podmiotami w kraju i zagranicą.
 • Współpraca z amatorskim i zawodowym ruchem artystycznym na terenie Miasta Bielsko-Biała.
 • Wspieranie środowisk twórczych Miasta Bielsko-Biała, w szczególności poprzez wydawanie książek i płyt CD, a także udział w produkcji filmów, projektów multimedialnych i wizualnych oraz interwencji artystycznych w przestrzeni miasta.
 • Upamiętnianie postaci, miejsc i wydarzeń historycznych ważnych dla Miasta Bielsko-Biała.
 • Współpraca w zakresie prowadzenia spraw związanych z Otwartymi Konkursami Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki.
 • Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i odznak państwowych w dziedzinie kultury.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w zakresie organizacji imprez masowych artystyczno-rozrywkowych na terenie Miasta Bielsko-Biała.
 • Współpraca z redakcją miesięcznika "Pełna Kultura".
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon
Naczelnik wydziału Przemysław Smyczek 65 33 4971 476
Obsługa kancelaryjna, decyzje administracyjne ws. imprez masowych 

 

65A 33 4971 478
Organizacyjne doi współorganizacja imprez, nadzór merytoryczny nad instytucjami miejskimi, współpraca ze stowarzyszeniami, opieka nad amatorskim ruchem artystycznym     64 33 4971 475
Sprawy organizacyjne dot. stypendiów twórczych miasta Bielska-Białej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i Sztuki „IKAR”. Współpraca ze środowiskiem teatralnym.         64

33 4971 475

Finanse   63 33 4971 690
Społeczny Doradca Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. młodzieży   65 A 33 4971 477
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1 – 2 piętro pokoje nr 63 – 65 A 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 478
FAX
33 4971 793