Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

  • opracowanie, aktualizowanie i monitorowanie strategii rozwoju Miasta;
  • opracowywanie raportu o stanie Miasta;
  • prowadzenie spraw z zakresu rozwoju gospodarczego Miasta;
  • promocja gospodarcza Miasta;
  • realizacja projektów krajowych i międzynarodowych z zakresu zrównoważonego rozwoju Miasta oraz rewitalizacji obszarów miejskich;
  • przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
  • opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;
  • nadzór nad zawartością oraz formą oficjalnej witryny internetowej Urzędu Miejskiego, a także realizacja zadań związanych z aktualizacją jej treści we współpracy z innymi Wydziałami Urzędu Miejskiego i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi;
  • nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego z udziałem kapitałowym Miasta.
Lokalizacja
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 (III piętro): pokoje nr 300 – 303
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 486 
FAX
-