Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • opracowywanie strategii rozwoju Miasta
 • opracowywanie raportu o stanie Miasta
 • opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta
 • realizacja projektów z zakresu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości
 • promocja gospodarcza Miasta
 • nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego z udziałem kapitałowym Miasta
 • rewitalizacja obszarów miejskich w zakresie:
  • opracowania i aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
  • pełnienia roli Operatora Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, tj. monitorowanie Programu, raportowanie, public relations, promocja Programu, kontakty z uczestnikami Programu
 • przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji zgodnie z ustawą z 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Lokalizacja
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 (III piętro): pokoje nr 300 – 303
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 486 
FAX
-