Wydział Funduszy Europejskich

Zakres Zadań

Inicjowanie i prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • informowanie wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków UE;
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne projektów dofinansowanych z UE, poprzez koordynowanie:
  - procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
  - czynności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie, 
  - zadań związanych ze sprawozdawczością oraz rozliczaniem projektów,
  - realizowania obowiązków promocyjnych projektu,
  - zachowania wymogów związanych z utrzymaniem trwałości;
 • udział w wyjaśnieniach składanych podczas kontroli projektów, prowadzonych przez instytucje kontrolne;
 • konsultowanie dokumentów programowych oraz projektów aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy UE;
 • współpraca przy opracowaniu dokumentów strategicznych miasta.
STANOWISKA IMIĘ I NAZWISKO POKÓJ   TELEFON E-MAIL
Naczelnik Robert Gołuch    204   robert.goluch@um.bielsko-biala.pl

Stanowisko merytoryczne/
obsługa kancelaryjna/

Stanowisko merytoryczne

Karolina Grochowiecka

 

Karolina Barabasz

   203 33 4971 724

fe@um.bielsko-biala.pl
karolina.grochowiecka@um.bielsko-biala.pl

 

karolina.barabasz@um.bielsko-biala.pl

Stanowiska merytoryczne Marek Danel   207 33 4971 767 marek.danel@um.bielsko-biala.pl
Stanowiska merytoryczne

Marta Jasek

Małgorzata Gębala

   206 33 4971 723 marta.jasek@um.bielsko-biala.pl
malgorzata.gebala@um.bielsko-biala.pl
Stanowiska merytoryczne

Joanna Smala

Monika Wierzbinka

   205 33 4971 733 joanna.smala@um.bielsko-biala.pl
monika.wierzbinka@um.bielsko-biala.pl

 

Lokalizacja
ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32, 43-300 Bielsko-Biała 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 724