Wydział Funduszy Europejskich

Zakres Zadań

Inicjowanie i prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • informowanie wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków UE;
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne projektów dofinansowanych z UE, poprzez koordynowanie:
  - procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
  - czynności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie, 
  - zadań związanych ze sprawozdawczością oraz rozliczaniem projektów,
  - realizowania obowiązków promocyjnych projektu,
  - zachowania wymogów związanych z utrzymaniem trwałości;
 • udział w wyjaśnieniach składanych podczas kontroli projektów, prowadzonych przez instytucje kontrolne;
 • konsultowanie dokumentów programowych oraz projektów aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy UE;
 • współpraca przy opracowaniu dokumentów strategicznych miasta;
 • opiniowanie kart zadań inwestycyjnych do Czteroletniego Planu Inwestycyjnego miasta Bielska-Białej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE.


STANOWISKA


IMIĘ
I NAZWISKO


POKÓJ


TELEFON

E-MAIL

Naczelnik

Robert Gołuch

204

 

robert.goluch@um.bielsko-biala.pl

Obsługa
kancelaryjna/
Stanowisko merytoryczne

Karolina Grochowiecka

203

33 4971 724

fe@um.bielsko-biala.pl
karolina.grochowiecka@um.bielsko-biala.pl


Stanowiska 
merytoryczne

Marek Danel
Małgorzata Gębala


206


33 4971 723


marek.danel@um.bielsko-biala.pl
malgorzata.gebala@um.bielsko-biala.pl


Stanowiska 
merytoryczne

Joanna Smala
Monika Wierzbinka


205


33 4971 733


joanna.smala@um.bielsko-biala.pl
monika.wierzbinka@um.bielsko-biala.pl

Lokalizacja
ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 43-300 Bielsko-Biała 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 724