Wydział Funduszy Europejskich

Zakres Zadań

Inicjowanie i prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • informowanie wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta Bielska-Białej o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków UE;
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją przez wydziały i miejskie jednostki organizacyjne projektów dofinansowanych z UE, poprzez koordynowanie:
  - procesu przygotowania dokumentacji aplikacyjnej,
  - czynności związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie, 
  - zadań związanych ze sprawozdawczością oraz rozliczaniem projektów,
  - realizowania obowiązków promocyjnych projektu,
  - zachowania wymogów związanych z utrzymaniem trwałości;
 • udział w wyjaśnieniach składanych podczas kontroli projektów, prowadzonych przez instytucje kontrolne;
 • konsultowanie dokumentów programowych oraz projektów aktów prawnych związanych z wdrażaniem funduszy UE;
 • współpraca przy opracowaniu dokumentów strategicznych miasta;
 • opiniowanie kart zadań inwestycyjnych do Czteroletniego Planu Inwestycyjnego miasta Bielska-Białej w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE.


STANOWISKA


IMIĘ
I NAZWISKO


POKÓJ


TELEFON

E-MAIL


Naczelnik


Robert Gołuch


204

 


robert.goluch@um.bielsko-biala.pl


Obsługa
kancelaryjna

 

Karolina Grochowiecka


203


33 4971 724


fe@um.bielsko-biala.pl


Stanowiska


Krystyna Kućka
Marek Danel


206


33 4971 723


krystyna.kucka@um.bielsko-biala.pl
marek.danel@um.bielsko-biala.pl


Stanowiska

Joanna Smala
Monika Wierzbinka


205


33 4971 733


joanna.smala@um.bielsko-biala.pl
monika.wierzbinka@um.bielsko-biala.pl


Stanowiska

 

Karolina Grochowiecka


203


33 4971 724


k.grochowiecka@um.bielsko.pl

Lokalizacja
ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 43-300 Bielsko-Biała 
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 724