Wydział Zarządzania Kryzysowego

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadzi całość spraw związanych z kierowaniem i koordynacją zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej;
 2. Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego;
 3. Realizacja zadań, wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie ochrony przed powodzią oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy;
 4. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych, w zakresie:
  - opracowania budżetu na podstawie składanych zapotrzebowań,
  - sprawowania nadzoru merytorycznego nad ich działalnością,
  - utrzymania gotowości operacyjnej i szkoleniowej,
  - prowadzenia ubezpieczeń i spraw powypadkowych członków OSP,
  - sprawowania nadzoru nad gospodarką paliwową,
  - wykonywania kontroli gotowości operacyjnej;
 5. Prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
 6. Realizowanie zadań określonych w Planie Działań Krótkoterminowych wprowadzonych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, a dotyczących ochrony powietrza;
 7. Planowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach Urzędu oraz prowadzenie wstępnego szkolenia ppoż. dla nowo zatrudnionych pracowników;
 8. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 9. Publikacja Ostrzeżeń meteorologicznych i komunikatów o jakości powietrza oraz innych ważnych komunikatów.

Zespół / Stanowisko

Pokój

Telefon

Naczelnik- Krzysztof Gałuszka

79

33 4971 645

Realizacja Planu Działań Krótkoterminowych, obsługa kancelaryjna, sprawy obronne, obsługa administracyjno-biurowa Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego, zgromadzenia 

78

33 4971 646

Zarządzenie kryzysowe, współpraca ze służbami i organizacjami, Sprawy ppoż. Urzędu Miasta

80 33 4971 794

Finanse wydziału

78

33 4971 649

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowe- prowadzi sprawy OSP

80

33 4971 818

Zaopatrzenie i logistyka, Obrona Cywilna 81 33 4971 648
System ostrzegania ludności, Baza Obrony Cywilnej 81

334971607

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 646 po godzinach pracy Urzędu telefon alarmowy Straży Miejskiej 986
FAX
33 4971 650