Wydział Zarządzania Kryzysowego

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadzi całość spraw związanych z kierowaniem i koordynacją zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej;
 2. Prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego;
 3. Realizacja zadań, wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie ochrony przed powodzią oraz przeciwdziałaniu skutkom suszy;
 4. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wykonywanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych, w zakresie:
  - opracowania budżetu na podstawie składanych zapotrzebowań,
  - sprawowania nadzoru merytorycznego nad ich działalnością,
  - utrzymania gotowości operacyjnej i szkoleniowej,
  - prowadzenia ubezpieczeń i spraw powypadkowych członków OSP,
  - sprawowania nadzoru nad gospodarką paliwową,
  - wykonywania kontroli gotowości operacyjnej;
 5. Prowadzenie spraw wynikających z zapisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach;
 6. Realizowanie zadań określonych w Planie Działań Krótkoterminowych wprowadzonych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, a dotyczących ochrony powietrza;
 7. Planowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów ppoż. w obiektach Urzędu oraz prowadzenie wstępnego szkolenia ppoż. dla nowo zatrudnionych pracowników;
 8. Przyjmowanie i obsługa zgłoszeń z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 9. Publikacja Ostrzeżeń meteorologicznych i komunikatów o jakości powietrza oraz innych ważnych komunikatów.

Zespół / Stanowisko

Imię i Nazwisko

Pokój

Telefon

Naczelnik

Krzysztof Gałuszka

79

33 4971 645

System ostrzegania ludności, finanse wydziału, realizacja Planu Działań Krótkoterminowych, Obsługa kancelaryjna, zgromadzenia, sprawy obronne

Maria Rączka-Malińska

78

33 4971 646

System ostrzegania ludności, realizacja Planu Działań Krótkoterminowych, obsługa kancelaryjna, Baza Obrony Cywilnej, sprawy obronne

Kamil Małecki 78 33 4971 646

Sprawy ppoż. Urzędu Miasta, zarządzanie kryzysowe, współpraca ze służbami i organizacjami, zgromadzenia, sprawy obronne, finanse wydziału

Barbara Zejma

78

33 4971 649

Komendant Gminy OSP, finanse OSP

Zdzisław Stypuła

80

33 4971 818

Zaopatrzenie i logistyka, Obrona Cywilna Roman Korzeniewicz 81 33 4971 648
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 646 po godzinach pracy Urzędu telefon alarmowy Straży Miejskiej 986
FAX
33 4971 646