Wydział Zarządzania Kryzysowego

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego prowadzi całość spraw związanych z kierowaniem i koordynacją zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a w szczególności:
  • Nadzór na szkoleniami z zakresu obrony cywilnej w zakładach pracy.
  • Organizacja i utrzymanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
  • Sporządzanie i aktualizacja planów obrony cywilnej i planu reagowania kryzysowego.
  • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych.
  • Organizacja i prowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.
  • Prowadzenie i nadzorowanie działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz współpraca z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie zarządzania kryzysowego i OC.
  • Prowadzenie gospodarki materiałowo – zaopatrzeniowej dla podmiotów gospodarczych, instytucji i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy, oraz formacji obrony cywilnej.
  • Współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożąrnej, Strażą Miejską w zakresie zbierania informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony pożarowej w mieście.
  • Dokonywanie oceny zagrożeń występujących na terenie miasta we współpracy ze służbami planowanymi do ich użycia.
  • Koordynowanie działań opracowania i uruchomienia procedur reagowania kryzysowego w czasie wystąpienia zagrożenia lub klęski żywiołowej.
  • Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w obiektach Urzędu Miejskiego we wspóldziałaniu z PSP wydawania zezwoleń na zgromadzenia.

Zespół / Stanowisko

Imię i Nazwisko

Pokój

Telefon

Naczelnik

Adam Caputa

79

33 4971 645

System ostrzegania ludności, finanse wydziału, realizacja Planu Działań Krótkoterminowych,Obsługa kancelaryjna, zgromadzenia, sprawy obronne

Maria Rączka-Malińska

78

33 4971 646

Zaopatrzenie i logistyka, Obrona Cywilna

Roman Korzeniewicz

81

33 4971 648

Sprawy ppoż. Urzędu Miasta, zarządzanie kryzysowe, współpraca ze służbami i organizacjami

Barbara Zejma

78

33 4971 649

Komendant Gminy OSP, finanse OSP

Zdzisław Stypuła

80

33 4971 818

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 1
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 646 po godzinach pracy Urzędu telefon alarmowy Straży Miejskiej 986
FAX
33 4971 646