Narodowy Spis Powszechny

NSP 2021

Informacje na temat spisu

Informacje dotyczące spisu powszechnego są dostępne na stronie internetowej spis.gov.pl

Na wskazanej stronie internetowej można uzyskać m.in. informacje na temat regulacji prawnych dotyczących spisu powszechnego, bezpieczeństwa danych osobowych w spisie powszechnym, a także metodach przeprowadzania spisu.

Ulotka informacyjna dotycząca spisu

 

Gminne Biuro Spisowe w Bielsku-Białej

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., do wykonywania prac spisowych powołano Gminne Biuro Spisowe w Bielsku-Białej.

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Informacje dotyczące naboru są dostępne także na stronie internetowej: https://bielsko-biala.pl/aktulanosc/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych