Narodowy Spis Powszechny

NSP badanie kontrolne

 

Gminne Biuro Spisowe w Bielsku-Białej

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., do wykonywania prac spisowych w czasie trwania Narodowego Spisu Powszechnego powołano Gminne Biuro Spisowe w Bielsku-Białej.

Gminne Biuro Spisowe w Bielsku-Białej zostało rozwiązane 29 października 2021 r.

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.      

Zarządzenie w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego.