Narodowy Spis Powszechny

plakat NSP2021

 

 

Informacja dotycząca przedłużenia terminu spisu powszechnego

nowelizacja nsp2021

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. wydłużony został czas realizacji Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. potrwa do 30 września 2021 r.

Tekst ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest dostępny m.in. poprzez Internetowy System Aktów Prawnych

 

Informacja dotycząca stanowiska do samospisu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z epidemią koronawirusa  w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej stanowisko do samospisu w ramach Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku  pozostaje zamknięte do odwołania.

Za wszystkie niedogodności i utrudnienia bardzo przepraszamy i liczymy na zrozumienie bielszczan.

Więcej informacji o możliwości dokonania spisu zawiera ulotka zamieszczona poniżej.

Ulotka dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego

 

Informacje na temat spisu

Informacje dotyczące spisu powszechnego są dostępne na stronie internetowej spis.gov.pl

Na wskazanej stronie internetowej można uzyskać m.in. informacje na temat regulacji prawnych dotyczących spisu powszechnego, bezpieczeństwa danych osobowych w spisie powszechnym, a także metodach przeprowadzania spisu.

Ulotka informacyjna dotycząca spisu

 

Formularz spisowy - wykaz pytań

formularz spisowy wrzutka

Informujemy, że GUS opublikował pytania z formularza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i zagadnieniami, jakie zostaną poruszone w spisie powszechnym.

Pytania z formularza spisowego są dostępne na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/o-co-zapytamy-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan/

 

Gminne Biuro Spisowe w Bielsku-Białej

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., do wykonywania prac spisowych powołano Gminne Biuro Spisowe w Bielsku-Białej.

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.