Konta bankowe Urzędu

Adres:
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1

Godziny otwarcia:
poniedziałek–środa 7:30–15:30
czwartek 7:30–18:00
piątek 7:30–13:00

NIP: 9372686990

REGON: 072181741

BANK PEKAO S.A.

Spis rachunków bankowych

DOCHODY GMINY

nr 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187 - konto główne

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby fizyczne)

Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, umieszczony na odwrocie decyzji wymiarowej lub na konto główne dochodów Gminy

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny (osoby prawne) oraz podatek od środków transportowych płatny na podstawie deklaracji

Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub na konto główne dochodów Gminy

Opłata skarbowa

nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy ustawy gruntów Gminy Bielsko-Biała

nr 75 1240 6960 2735 1204 1414 1414

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy

nr 30 1240 6960 2735 1010 1010 1010

Opłata z tytułu dzierżawy gruntów Gminy

nr 25 1240 6960 2735 0222 2222 2222

Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne

nr 74 1240 6960 2735 1788 8888 8888

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

nr 54 1240 4142 1111 0000 4830 1187

Należności niepodatkowe Gminy: min. czynsze, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zezwolenia na transport osób i towarów, wykup lokali, opłata adiacencka, renta planistyczna, służebność gruntowa, rejestracja pojazdów oraz opłata za wydanie prawa jazdy, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (w przypadku spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa)

nr 65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 

 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

nr 76 1240 4272 1111 0010 9421 3758 - konto główne

Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy (taki jak dotychczas),
nr 76 1240 6960 2735 2044 4444 4444 lub konto główne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

min. z tytułu: użytkowania wieczystego oraz dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy ustawy gruntów Skarbu Państwa, bezumownego korzystania oraz wykupu nieruchomości Skarbu Państwa, udostępnienia danych osobowych, wydania duplikatu karty „Duża Rodzina”

nr 72 1240 4142 1111 0000 4828 2239