Konta bankowe Urzędu

Adres:
43-300 Bielsko-Biała
Plac Ratuszowy 1

Godziny otwarcia:
poniedziałek–środa 7:30–15:30
czwartek 7:30–18:00
piątek 7:30–13:00

NIP: 9372686990

REGON: 072181741

BANK PKO BP S.A.

Dokonując wpłat z zagranicy należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu Banku BIC.
Numer IBAN rachunku do wpłat: PL+numer rachunku, 
Kod BIC Banku PKO BP S.A.: BPKOPLPW

Spis rachunków bankowych

 

DOCHODY GMINY - konto główne nr 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557
Opłata skarbowa nr 04 1020 2313 0000 3502 1094 7770
Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy ustawy gruntów Gminy Bielsko-Biała nr 83 1020 2313 0000 3702 1094 7705
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy nr 54 1020 2313 0000 3502 1094 7937
Opłata z tytułu dzierżawy gruntów Gminy nr 35 1020 2313 0000 3902 1094 7598
Opłata za czynności geodezyjne i kartograficzne nr 02 1020 2313 0000 3502 1094 7903
Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nr 13 1020 2313 0000 3402 1091 8557
Należności niepodatkowe Gminy: min. opłaty cmentarne, czynsze, zezwolenia na sprzedaż alkoholu,  zezwolenia na transport osób i towarów, wykup lokali, opłata adiacencka, renta planistyczna, służebność gruntowa, rejestracja pojazdów oraz opłata za wydanie prawa jazdy, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, należności z tytułu odholowania pojazdu (w przypadku spraw załatwianych w Starostwie Powiatowym wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa) nr 88 1020 2313 0000 3802 1094 7663  
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - konto główne nr 23 1020 2313 0000 3002 1091 8573 

DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

min. z tytułu: użytkowania wieczystego oraz dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, przekształcenia użytkowania wieczystego z mocy ustawy gruntów Skarbu Państwa, bezumownego korzystania oraz wykupu nieruchomości Skarbu Państwa, udostępnienia danych osobowych, wydania duplikatu karty „Duża Rodzina”

 

 

nr 70 1020 2313 0000 3202 1091 8599