Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2021-2030

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2030 został przyjęty Uchwałą nr XXXIX Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 grudnia 2021 r. zawiera plan zadań w zakresie profilaktyki uzależnień, pomocy osobom uzależnionym, wspomagania działań instytucji służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, będący kontynuacją działań z lat poprzednich, a kierunki działań w nim zawarte są zgodne ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Bielska-Białej.

Dołączone pliki: