Aktualności

Mobywatel i diia.pl/mObywatal i документ Дія пл 

 

diia

Dokument elektroniczny będzie przydatny m.in. przy korzystaniu z usług medycznych, przy okazaniu swoich danych podczas zawierania umowy o pracę czy przekraczaniu granicy.

Dokument elektroniczny umożliwia potwierdzenie najważniejszych danych, takich jak: imię i nazwisko, nadany numer PESEL, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo. Dla ułatwienia obsługi aplikacja prezentuje również Twoje zdjęcie.

Dane przechowywane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Otrzymasz ją, gdy aktywujesz aplikację - jest ona tylko dla Ciebie i Twojego telefonu.

Nawet po utracie telefonu Twoje dane są bezpieczne - chroni je nie tylko szyfrowane nagranie, ale także hasło blokady i hasło, które wybierzesz podczas aktywacji programu.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z Diia.pl jako elektronicznego dokumentu tożsamości po uzyskaniu numeru PESEL i aktywowaniu profilu zaufanego (profil zaufany). Dostęp do profilu zaufanego można uzyskać przy ubieganiu się o numer PESEL. Jeśli nie zrobiłeś tego od razu, możesz udać się do tego samego punktu, w którym otrzymałeś numer PESEL i złożyć wniosek o profil zaufany. Wniosek można również złożyć w punkcie potwierdzającym lub w dowolnej instytucji miejskiej, ale w tym przypadku wymagany będzie paszport jako dokument potwierdzający.

Jak aktywować program i dodać dokument Diia.pl?

Aby aktywować mObywatal, potrzebujesz oficjalnego profilu zaufanego - jest to "przepustka" do Twojej aplikacji i innych usług e-administracji.

1. Rejestrując się w urzędzie, poproś o stworzenie wiarygodnego profilu.

2. Czy masz już wiarygodny profil? Weź telefon i przejdź do sklepu z aplikacjami.

• Android (telefony różnych producentów): uruchom Sklep Google Play i wyszukaj aplikację mObywatel.

• iOS (telefony Apple): Otwórz App Store i wyszukaj aplikację mObywatel.

3. Zainstaluj aplikację mObywatel.

4. Uruchom aplikację Mobywatel i zapoznaj się z podstawowymi informacjami i zasadami.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

6. Podczas aktywacji wprowadź swój login i hasło podczas aktywacji profilu zaufanego.

7. Twój dokument zostanie dodany.

Електронний документ буде в нагоді серед інших при користуванні медичними послугами, при наданні своїх даних при укладенні трудового договору або перетині кордону

Електронний документ дозволяє підтвердити найважливіші дані, такі як: ваше ім'я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство. Для зручності використання додаток також представляє вашу фотографію.

Дані, що зберігаються на телефоні, зашифровані та підписані з сертифікатом. Сертифікат також підтверджує автентичність даних. Ви отримуєте його під час активації програми - це призначено лише вам і тільки ваш телефон.
Навіть після втрати телефону ваші дані є безпечними - це захищає їх не тільки зашифрована запис, але і пароль блокування та пароль, який ви вибираєте при активації програми.

Громадяни України можуть використовувати Diia.pl як цифровий документ, що посвідчує особу після отримання номера PESEL та активації довіреного профілю (profil zaufany). Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете перейти до того ж пункту, де ви отримали свій номер PESEL, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Заяву також можна подати в пункті підтвердження або в будь-якій муніципальній установі, проте в цьому разі знадобиться паспорт як підтверджувальний документ.

Як активувати програму та додати документ Дія пл?

Щоб активувати mObywatal, вам потрібен офіційний надійний профіль - це "пропуск" до вашої заявки та інших служб електронного управління.

 1. Під час реєстрації в офісі попросіть вас створити надійний профіль.
 2. У вас вже є надійний профіль? Візьміть телефон і перейдіть до магазину програм.
  • Android (телефони різних виробників): запустіть магазин Google Play та знайдіть програму mObywatel.
  • iOS (Apple телефони): запустіть App Store та знайдіть програму mObywatel.
 3. Встановіть програму mObywatel.
 4. Запустіть програму Mobywatel та читати основну інформацію та правила.
 5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані.
 6. У активації введіть свій логін та пароль при активації довіреного профілю.
 7. Ваш документ буде додано.

300+ DLA UKRAIŃCÓW

300+ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

Program „Dobry Start” ponownie ruszył od 1 lipca. Ukraińskie rodziny mogą również otrzymać dotację w wysokości 300 zł dla ucznia bez względu na dochód Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. Czy może uzyskać tę pomoc rodzina dla ukraińskiego dziecka? Tak, jeśli dziecko uczy się w Polskiej szkole. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz uczniów zerówek. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę "Empatia" przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego lub przez bankowość elektroniczną . Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Якщо у Вас дитина шкільного віку і навчається, або планує навчатися у польській школі — у вас є можливість отримати 300 злотих, не дивлячись на рівень доходу сім'ї. Програма “Добрий старт” – це інвестиція в польських дітей. Чи може отримати цю допомогу українська сім'я? Так, якщо дитина вчиться у польському навчальному закладі «Добрим стартом» не можуть скористатись дошкільнята, учні «зерувки», студенти, учні поліціальних шкіл та учнів шкіл для дорослих. Щоб отримати підтримку, необхідно подати заявку. Це може зробити мати, батько або законний опікун дитини Заявку можна подати в режимі он-лайн з 1 липня через Empatia або через електронний банкінг. Заява повинна бути подана до 30 листопада. Варто мати на увазі, що електронна форма, яку треба заповнити, запитує PESEL дитини та назву навчального закладу. Подача заявки в липні або серпні гарантує виплату допомоги не пізніше 30 вересня. Коли вона буде подана в наступні місяці (у вересні, жовтні або листопаді), підтримка буде надана сім'ї протягом 2 місяців після подання заявки.

Informacje

Fundacja Teatru Grodzkiego zaprasza do udziału w projekcie zawodowym osoby chcące uzyskać kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej / niepełnosprawnej / krawcowa

Фонд Tеатру Гродзького запрошує прийняти участь в професійному проекті , для людей які хочуть отримати кваліфікацію в професії опікуна для людей похилого віку/осіб неповносправних/кравець.

cis

Oferta dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 23 lutego 2022 roku
Fundacja Teatru Grodzkiego zaprasza do udziału w projekcie zawodowym osoby chcące uzyskać kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby starszej / niepełnosprawnej / krawcowa

Oferujemy:
•    wstępne przeszkolenie
•    płatne praktyki w DPS lub w wewnętrznej pracowni krawieckiej w wysokości ok. 1800 zł netto miesięcznie
•    pracę w wymiarze między 6 a 7 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku
•    wsparcie psychologiczne
•    doradztwo zawodowe
•    pomoc w poszukiwaniu stałego zatrudnienia po ukończeniu praktyk


Osoby chętnie prosimy o telefon 33 475-53-06, w poniedziałki i piątki w godzinach od 8 do 12
Więcej informacji na stronie www.cis.bielsko.pl/ukraina               biuro@cis.bielsko.pl

Пропозиція для громадян України які приїхали до Польщі після 23 лютого 2022 року
Фонд Tеатру Гродзького запрошує прийняти участь в професійному проекті , для людей які хочуть отримати кваліфікацію в професії опікуна для людей похилого віку/осіб неповносправних/кравець.
        
Пропонуємо:
•    початкове навчання
•    оплачуване стажування в будинку соціальної опіки або у внутрішній кравецькій
•    майстерні в розмірі приблизно 1800 злотих нетто на місяць
•    робота від 6 до 8 годин на день з понеділка по пятницю
•    підтримку психологічну
•    профорієнтація
•    допомога в пошуку постійної роботи після закінчення практики

Бажаючих просимо телефонувати на номер 33 475-53-06, в понеділок і середу з 8 до 12 години.
Більше інформації на сайті www.cis.bielsko.pl/ukraina           biuro@cis.bielsko.pl

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl/Безкоштовний чат і телефон підтримки для людей з України та тих, хто хоче допомогти, доступний на сайті GrupaWsparcia.pl

Ukraina

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy.

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

➡️ Pierwszą pomoc psychologiczną

➡️ Wsparcie psychospołeczne

➡️ Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin

➡️ Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 536 525 155, lub na stronie internetowej https://helpukraine.grupawsparcia.pl/

Портал GrupaWsparcia.pl разом із Фондом ADRA Polska та Польським товариством логотерапії та ноо-психосоматики (PTLiNPS) веде цілодобовий чат і телефон підтримки, за допомогою якого можна отримати допомогу без реєстрації на сайті.

Психологічна та інформаційна підтримка людей, які втікають від війни в Україні, доступна українською та польською мовами.

Як це працює?

Маємо два види допомоги: чат і телефон підтримки. Чат доступний 24 години на добу. Ви можете будь-коли поставити запитання чи поділитися досвідом та чекати відповіді від нашого спеціаліста – розповідає Д-р Пьотр Новацький, президент Фонду ADRA Польща (ADRA Polska).

Завдяки автоматичному перекладу чат також дозволяє надавати підтримку людям, які не розмовляють українською. Ми присвячуємо цю функцію широкій групі з Польщі, які хочуть підняти настрій або запропонувати допомогу тим, хто потребує. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на прапорець зміни тексту – додає Пьотр Новацький.

Телефоном підтримки можна користуватися в години, зазначені на веб-сайті: https://helpukraine.grupawsparcia.pl/meet-us

 

Види допомоги, які можна отримати на: helpukraine.grupawsparcia.pl

➡️ Перша психологічна допомога

➡️ Психосоціальна підтримка

➡️ Основна допомога та юридична консультація

➡️ Основні поради щодо правової ситуації для окремих осіб або сімей

➡️ Інформація про права і можливості, що випливають із Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни

➡️ Інформація про безпечне проживання

Rozmówki szkolne/Шкільний розмовник

Dla współpracujących bądź wspierających uchodźców z Ukrainy przedstawiamy broszurkę rozmówek szkolnych polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich.

Для співпраці або підтримки біженців з України ми представляємо брошуру польсько-українських та польсько-російських шкільних розмовників

Rozmówki polsko-ukraińskie

Rozmówki polsko-rosyjskie

Bezpłatna opieka medyczna lekarza rodzinnego (NFZ)/Безкоштовне медичне обслуговування сімейного лікаря (NFZ)

lekarzlekarz ukr

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy - pracowników naukowych i studentów/База даних  з пропозиціями роботи для біженців з України

praca

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy - pracowników naukowych i studentów.

150 wolontariuszy ruchu Science for Ukraine opracowało międzynarodową bazę zawierającą ponad 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z ponad 50 krajów na świecie. Ofert z Polski jest ponad 160.

Baza danych może pomóc w znalezieniu zajęcia lub kontynuowanie studiów.

Link do strony zawierającej oferty wsparcia: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami znajdującymi się na stronie https://scienceforukraine.eu/

База даних  з пропозиціями роботи для біженців з України, а саме для наукових працівників та студентів.

150 волонтерів руху Science for Ukraine розробили міжнародну базу даних, яка налічує понад 2200 пропозицій роботи та різних форм допомоги із наукових закладів з більш ніж 50 країн світу. З Польщі є  понад 160 пропозицій.

База даних може допомогти в пошуку роботи або продовженні навчання.

Посилання на сторінку з пропозиціями підтримки:

https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions

Детально ознайомитись з інформацією можна на сторінці:

https://scienceforukraine.eu/

Formularz rejestracji uchodźcy z Ukrainy przebywającego na terenie miasta Bielska-Białej/Форма реєстраційна для біженців з України, які перебувають у місті Бельсько-Бяла

formularz

 

Przypominamy o konieczności rejestrowania pobytu uchodźców z Ukrainy zamieszkujących kwatery prywatne poprzez Formularz rejestracji uchodźcy z Ukrainy przebywającego na terenie miasta Bielska-Białej znajdujący się na stronie https://bielsko-biala.pl/formularz-rejestracji-uchodzcy-z-ukrainy-przebywajacego-na-terenie-miasta-bielska-bialej

Нагадуємо про необхідність реєстрації перебування біженців з України, які проживають у приватних приміщеннях, через Реєстраційну форму біженця з України, яка проживає в місті Бельсько-Бяла, доступну за посиланням https://bielsko-biala.pl/formularz-rejestracji-uchodzcy-z-ukrainy-przebywajacego-na-terenie-miasta-bielska-bialej

Punkt zbiórki w Tesco/Пункт збору в Tesco

 

Jeszcze tylko do piątku – 13 maja - otwarty będzie punkt zbiórki i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy w dawnym pawilonie Tesco przy ul. Warszawskiej 180 w Bielsku-Białej. Miejsce z powodzeniem funkcjonowało prawie dwa miesiące. Uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Bielsku-Białej i okolicach, mogli zupełnie bezpłatnie zaopatrzyć się tam w żywność, odzież, buty, środki higieny i czystości i wiele innych.

Jak mówi naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Krzysztof Gałuszka, który nadzorował działalność punktu, jego formuła się wyczerpała.

– Aktywność darczyńców jest bardzo ograniczona i wszyscy – wszystkie punkty w mieście – mają z tym ogromny kłopot. Głównie chodzi o żywność i chemię – mówi K. Gałuszka.

Dlatego miasto skupia teraz uwagę na swoich dziesięciu ośrodkach, w których przebywa ponad pół tysiąca uchodźców. Tam są ogromne potrzeby, konieczność dostarczania żywności i innych produktów, co miasto robi.

To, co pozostanie w piątek po zamknięciu punktu w Tesco, Wydział Zarządzania Kryzysowego UM przekaże do innych punktów wydawania darów lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy pozarządowych instytucji pomocowych. Tak żeby nic się nie zniszczyło, nic nie zmarnowało.

Pozostałe punkty pomocy w Bielsku-Białej organizują Caritas, Polski Czerwony Krzyż i Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Увага! Тільки до 13 травня 2022 року  буде відкритий пункт збору та видавання товарів для біженців з України в приміщенні  колишнього магазину Tesco за адресою вул. Варшавська 180 в м. Бельсько-Бяла. Пункт працював на протязі двох місяців. Біженці, котрі приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року внаслідок військових дій в Україні та знайшли прихисток в м. Бєльсько–Бяла і його околицях, мали можливість безкоштовно отримувати продукти харчування, одяг, взуття, побутову хімію, засоби особистої гігієни та багато інших товарів.

Як повідомляє начальник Відділу Кризового управління міського Уженду м. Бєльсько–Бяла Кшиштоф Галушка, котрий опікувався цим пунктом прийому, його доцільність вичерпана.

Зменшилась активність спонсорів у всіх пунктах, внаслідок чого є проблеми з продуктами харчування та побутовою хімією — говорить К. Галушка.

Тому місто зосереджується на 10 центрах  в яких перебуває понад  500 біженців.  Там є великі потреби в доставці продуктів, чим місто і займається.

Весь товар, який залишиться після закриття пункту в Tesco після 13.05. 2022 р. Відділ Кризового управління міського Уженду м. Бєльсько–Бяла, все передасть до інших пунктів видавання товарів або до Міського осередка соціальної допомоги (MOPS) чи інших неурядових організацій допомоги. Це робиться з метою оптимізації необхідних товарів та їх цілеспрямованого подальшого використавння.

Інші пункти допомоги в м. Бєльсько–Бяла організовує Caritas, польський Червоний Хрест (Czerwony Krzyż) та техніко-гуманітарна  академія (Akademia Techniczno-Humanistyczna).

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY/Навчання для майбутніх працівників

niw

Fundacja Militarny Instytut Historyczny planuje przyjąć na SZKOLENIE 10 osób, które otrzymają wsparcie oraz narzędzia do przeprowadzenia szkolenia, które ma doprowadzić do podniesienia kwalifikacji i w efekcie do podjęcia zatrudnienia. Szkolenia adresowane będzie do młodzieży w wieku 18-25 lat oraz dorosłych uchodźców do lat 60ciu. Mogą to być  zarówno kobiety jak i mężczyźni. Naszym celem jest wykształcenie pracownika tak aby zdobył wiedzę praktyczną i teoretyczną z obsługi, budowy, naprawy maszyn - szorowarek, zamiatarek, maszyn czyszczących. Posiadamy serwis tego typu maszyn a ponieważ współpracujemy z firmami i placówkami we wszelakich branżach więc znamy rozmaite sposoby na rozwiązywanie problemów i chętnie się tą wiedzą dzielimy. Chcielibyśmy przygotować 10 osób do pracy z tego lub podobnym tego typu sprzętu. Na naszym terenie jest wiele firm sprzątających korzystających z tego typu maszyn ale także właściciele hal magazynowych i produkcyjnych, salonów sprzedaży, sklepów, serwisów samochodowych, szpitali, szkół a nawet kościoły korzystają z naszego wsparcia pożyczając szorowarki, zamiatarki i inne. Dlatego uważamy ,że po takim szkoleniu uchodźcy będą mieli większe szanse na zdobycie pracy. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz szkolenie ukończenia BHP. W dniach 20.04- 20.05 przeprowadzimy szkolenie dla 10 osób. Będą oni podzieleni na grupy i w godzinach pracy fundacji tj. 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku odbędą szkolenie praktyczne z zakresu szorowarek oraz BHP jak również z zakresu obsługi eventów. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ze szkolenia.

 

Telefon kontaktowy: 505 540 975; 606 288 529 ,

mail: kontakt.fundacjamih@wp.pl,

adres szkolenia: Cieszyńska 70, 43-300 Bielsko-Biała

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków PROO, Priorytet 5

Фонд  Мілітарний Інститут Історичний планує прийняти на навчання 10 осіб, які будуть забезпечені всім необхідним приладдям для проходження навчання, по закінченні якого можна отримання сертифікат який надасть можливість в майбутньому працевлаштуватись.

На навчання запрошується молодь у віці 18–25 років, а також біженці до 60 років. Навчання можуть проходити всі бажаючі незалежно від статі.

Наша мета це надати теоретичні та практичні знання в сфері будівництва, ремонту та обслуговування прибиральної техніки. Ми забезпечені такого типу обладнанням тому співпрацюємо з різними організаціями та володіємо різними методами вирішення поставлених завдань. Із задоволенням поділимось своїми знаннями з вами. Можемо забезпечити навчальний процес з обслуговування даного обладнання для 10 осіб з подальшим працевлаштуванням в цій сфері. У нашій місцевості є багато організацій, які в своїй роботі використовують техніку даного типу, (підприємтсва, салони продажу, магазини, автосервіси, лікарні, навчальні заклади, а також костели), які користуються прибиральною технікою. Ось чому вважаємо що після закінчення навчання біженці будуть мати більші шанси отримати роботу.

Кожен учасник після навчання отримає сертифікат про закінчене навчання, а також з гігієни та охорони праці.

З 09.05.2022 –20.05.2022 р. відбудеться навчання для 10 осіб. Вони будуть поділені на групи і в робоччі години з 9:00 – 17:00 год. від понеділка до п’ятниці пройдуть практичний курс навчання на прибиральній техніці, а також курс з техніки безпеки та охорони праці.

Кожен учасник отримає сертифікат про закінчення навчання.

Контактний телефон: 505 540 975; 606 288 529, пошта: kontakt.fundaniemh@wp.pl, навчальна адреса: Cieszyńska 70, 43-300 Bielsko-Biała

 

 

Nieodpłatne przejazdy autobusami MZK / Безкоштовний проїзд автобусами МЗК

mzk

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że Zarządzeniem nr ON.0050.2676.2022.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 kwietnia 2022 r. przedłużone zostały do 31 maja 2022 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała dla uchodźców wojennych z obywatelstwem ukraińskim.

Od 1 czerwca 2022 r. stosowany będzie obowiązujący cennik biletów MZK – odpłatność za przejazdy Komunikacją Miejską w Bielsku-Białej.

Do nieodpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnieni są uchodźcy wojenni obywatelstwa ukraińskiego, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. – na podstawie dokumentu potwierdzającego datę przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub powiadomienia o nadaniu numeru PESEL wydanego od dnia 16 marca 2022 r.

Наукa польської мови / Kurs Języka polskiego 

kurs

Інститут Терапії і Суспільних Послуг, який займається осередками для біженців з України в Бєльсько-Бяла при вул. Lompy і вул. Wapienickiej інформує про отримання дотації на проведення науки польської мови для осіб з України.

Залишилося близько 100 вільних місць, проект передбачує науку в 10 - особових групах, в загальному вимірі 50 годин на групу.

Заняття розпочинаються в травні,

заявки приймаємо до закінчення вільних місць.

Реєстраційні форми можна отримати і заповнити на місці в офісі фірми - вул. Ринок 20 в містіБєльско-Бяла від понеділка до п'ятниці від 09:00 до 14: 00.

Участь в проекті безкоштовна, фінансована з ресурсів Канцелярії Голови Ради Міністрів.

Контактний телефон: 515 690 272

Instytut Terapii i Usług Społecznych prowadzący ośrodki dla uchodźców z Ukrainy w Bielsku-Białej przy ul. Lompy i ul. Wapienickiej informuje, iż pozyskał dotację na naukę języka polskiego dla Ukraińców.

Pozostało około 100 wolnych miejsc, projekt przewiduje naukę w grupach średnio 10-osobowych, w łącznym wymiarze 50 godzin/grupę.

Zajęcia rozpoczną się w maju, zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.

Formularze zgłoszeniowe będzie można pobrać i wypełnić na miejscu w biurze firmy - ul. Rynek 20 w Bielsku-Białej od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00.

Udział w projekcie jest bezpłatny, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Telefon kontaktowy: 515 690 272

Великодній наукa польської мовисніданок / Ukraińskie śniadanie wielkanocne

Запрошуємо на спільне святкування!
Приходьте в парк, щоб розділити Великодню трапезу разом з нами.
Приносьте свої улюблені традиційні страви, щоб запрезентувати Українську культуру!

Zapraszamy serdecznie do udziału w ukraińskim śniadaniu wielkanocnym 24 kwietnia 2022 o godzinie 10.
Spotkamy się wspólnie w parku Słowackiego (ul. Słowackiego 27, Bielsko-Biała), gdzie będziemy świętować, rozmawiać i poznawać się.
Przynieście potrawy wielkanocne dla siebie, swojej rodziny i jednej dodatkowej. Będziemy jeść wspólnie przy jednym, wielkim stole.
Do zobaczenia!

 

Praca dla Ukraińców - informacja

pup

Przypominamy o jutrzejszym dyżurze pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej. 12 kwietnia (wtorek) zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych (COP Plac Opatrzności Bożej 18) od godz.10.00 do 15.00 po wszystkie informacje na temat możliwości podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy.

Робота для українців - інформація

Нагадуємо про завтрашній робочий час працівників Повітового бюро праці м. Бельсько-Бяла. 12 квітня (вівторок) запрошуємо до Центру громадських організацій (COP Plac Opatrzności Bożej 18) з 10.00 до 15.00 за вся інформація про можливості працевлаштування для громадян України

Intensywny kurs nauki języka polskiego

kurs

Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na bezpłatny, intensywny kurs nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym dla lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, którzy przyjechali do Polski z terenu Ukrainy po 23 lutego 2022 r.

Nabór uczestników kursu rozpocznie się 8 kwietnia o godzinie 12:00 i potrwa do 13 kwietnia (do końca dnia). Formularz zgłoszeniowy do kursu znajduje się poniżej (proszę wypełnić formularz w alfabecie łacińskim).

https://bielsko-biala.pl/kurs-jezyka-polskiego-na-poziomie-podstawowym-dla-lekarzy-i-pielegniarek-z-ukrainy

Iнтенсивний курс польської мови

Муніципалітет міста Бельсько-Бяла інформує про початок набору кандидатів на безкоштовний інтенсивний курс польської мови як іноземної на початковому рівні ДЛЯ ЛІКАРІВ-СПЕЦІАЛІСТІВ І МЕДСЕСТР, ЩО ПРИЇХАЛИ ДО ПОЛЬЩІ З УКРАЇНИ ПІСЛЯ 23 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Набір учасників курсу розпочнеться 8 квітня о 12:00 та триватиме до 13 квітня (до кінця дня). Анкета на курс подана нижче (будь ласка, заповніть анкету латинськими літерами).

https://bielsko-biala.pl/kurs-jezyka-polskiego-na-poziomie-podstawowym-dla-lekarzy-i-pielegniarek-z-ukrainy

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Warszawie uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od godz. 16.00 do godz. 21.00, nr tel. bezpłatny: 800 11 08 11 oraz nr tel. płatny według taryfy operatora: 22 290 70 00. Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Гарячу лінію для людей з України

Національний центр профілактики залежностей у Варшаві запустив гарячу лінію для людей з України, які мають проблеми, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, або їхніх родичів. Доступні два номери, відкриті щодня з 16.00 до 21.00, безкоштовний номер телефону: 800 11 08 11 та платний за тарифом оператора: 22 290 70 00. Телефон підтримується українською, польською та російською мовами.

Punkt informacyjny Solidarni z Ukrainą w CH Gemini Park już otwarty.

????Inicjatywa realizowana jest przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Fundację KoBBieTy oraz CH Gemini Park. Pomoc w punkcie mogą uzyskać zarówno uchodźcy, jak również osoby ich wspierające. Osoby uciekające przed wojną na Ukrainie mają możliwość uzyskania informacji o wsparciu oferowanym przez miasto Bielsko-Biała, będą mogły zarejestrować swój pobyt poprzez formularz internetowy, pobrać wnioski na świadczenia czy też otrzymać niezbędne wsparcie psychologiczne i prawne. Do dyspozycji uchodźców będzie tablet z dostępem do internetu, służący do rozmów z bliskimi pozostałymi na Ukrainie. W punkcie będzie można także zostawiać dary dla potrzebujących uchodźców. Wsparcie udzielane jest od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00

Інформаційний пункт солідарності з Україною

???? Ініціатива реалізується Муніципальним офісом у Бельсько-Бялі, Фондом KoBBieTy та ТОРГОВИМ ЦЕНТРОМ Gemini Park. Допомогу в цьому місці можуть отримати як біженці, так і їх прихильники. Люди, які рятуються від війни в Україні, мають можливість отримати інформацію про підтримку, яку надає місто Бельсько-Бяла, вони зможуть зареєструвати своє перебування через онлайн-форму, завантажити заявки на пільги або отримати необхідну психологічну та юридичну підтримку. Біженці матимуть у своєму розпорядженні планшет з доступом до інтернету, який використовується для спілкування з родичами, які залишилися в Україні. У цей момент також можна буде залишити подарунки для біженців, які цього потребують. Підтримка надається з понеділка по суботу з 10.00.m до 6.00 p.m.

 

 

Przedłużenie bezpłatnych przejazdów 

MZK

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, iż Zarządzeniem nr ON.0050.2608.2022.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 marca 2022 r. przedłużone zostały do 30 kwietnia 2022 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Bielsko-Biała dla uchodźców wojennych z obywatelstwem ukraińskim.

Do nieodpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnieni są uchodźcy wojenni obywatelstwa ukraińskiego, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. – na podstawie dokumentu potwierdzającego datę przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub powiadomienia o nadaniu numeru PESEL wydanego od dnia 16 marca 2022 r.

Bezpłatna pomoc prawna

pomoc prawna

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA oraz OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej informują, że wolontariusze oferują nieodpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną
Dyżur: 
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 12.00
Ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32
(budynek Urzędu Miejskiego)

Безкоштовна юридична допомога

Регіональна Колегія Адвокатів та Регіональна Палата Юридичних Консультантів у співпраці з Міською  Адміністрацією у Бєльско-Бялій повідомляє, що волонтери пропонують безкоштовну юридичну допомогу громадянам України, які  змушені тікати від війни.

Години прийому:

Кожного понеділка з 8.00 до 12.00

За адресою: вул. ксьондза Станіслава  Стояловського 32,(будинок Міської Ради).

контакти та бронювання +48 512 328 902

 

Nowe dyżury ZUS w Centrum Organizacji Pozarządowych (COP)

ZUS2

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS (ZUS)

Tu złożysz wniosek o świadczenie

31 marca 2022 r. w godz. 8.00–18.00

1 kwietnia 2022 r. w godz. 8.00-13.00

Centrum Organizacji Pozarządowych,

Plac Opatrzności Bożej 18

Pomogą Ci pracownicy ZUS

Нові години роботи ZUS в (Центр НУО -COP)

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого?

Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS)

Подати заявку на отримання

допомоги можна тут

Подайте заявку на пільги тут

(Центр НУО -COP)

31 березня, 2022 року 8.00 а.m. – 6.00 с.m.

01 квітня, 2022 року 8.00 а.m. – 1.00 с.m.

Plac Opatrzności Bożej 18

Вам допоможуть працівники

Закладу соціального страхування (ZUS)

22 444 02 55 UA@zus.pl

infolinia czynna w dni robocze od 8.00 do 18.00

iнфолінія доступна у робочі дні від 8:00 до 18:00

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS (ZUS)

ZUS

Masz pod opieką dziecko, które przybyło z Ukrainy po 23 lutego?

Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS (ZUS)

Tu złożysz wniosek o świadczenie

28 marca, 29 marca i 30 marca 2022 roku

w godz. 8.00–14.30

Centrum Organizacji Pozarządowych,

Plac Opatrzności Bożej 18

Pomogą Ci pracownicy ZUS

Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого?

Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального страхування (ZUS)

Подати заявку на отримання

допомоги можна тут

Подайте заявку на пільги тут

(Центр НУО -COP)

28 березня, 29 березня та 30 березня 2022 року

8.00 а.m. – 2.30 с.m.

Plac Opatrzności Bożej 18

Вам допоможуть працівники

Закладу соціального страхування (ZUS)

22 444 02 55 UA@zus.pl

infolinia czynna w dni robocze od 8.00 do 18.00

iнфолінія доступна у робочі дні від 8:00 до 18:00

 

POMOC DZIECIOM Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI I HEMATOLOGICZNYMI PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM UKRAINY (poniżej 18. roku życia)

onkolog pl

Допомога дітям з онкологічними хворобами, які перебувають на території України (до 18 років)

onkolog rus

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku.  

Jednorazowe świadczenie pieniężnie w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe przysługuje:

 • obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 roku;
 • zostali wpisani do rejestru PESEL;
 • deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Wnioski o wypłatę należy składać:

 • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ulica Karola Miarki 11, Dział Pomocy Środowiskowej pierwsze piętro, w godzinach od 1000 do 1300, telefon 33/49 95 641;
 • w Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Opatrzności Bożej 18 w godz. od 1000 do 1300, parter, punkt rejestracyjno- informacyjny, telefon 33/4971 775, 33/4971 776, 33/4971 777 (numer dla osób obcojęzycznych);
 • w miejscu zbiorowego zakwaterowania w godzinach dyżurowania pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 1000 do 1300);
 • pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ulica Karola Miarki 11, 43-300 Bielsko-Biała;
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/MOPS_Bielsko_Biala (wypełniony wniosek należy załączyć do wiadomości).

Wniosek zawiera:

 • dane osoby składającej wniosek;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy (seria i numer);
 • informacje o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej);
 • numer PESEL;

Wniosek i załączniki dostępne są:

 • na dole strony internetowej MOPS w Bielsku-Białej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej;
 • w siedzibie MOPS w Bielsku-Białej, ulica Karola Miarki 11 (dziennik podawczy pawilon B);
 • w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej;

 

Допомога громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період з 24 лютого 2022 року.

Одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла:

 • громадяни України, які легально в’їхали на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року;
 • були внесені до реєстру PESEL;
 • заявляють про намір залишатися на території Республіки Польща;

Запити на зняття коштів повинні бути подані:

 • у муніципальному центрі соціального захисту в м. Бельсько-Бяла, вул. Karola Miarki (Карола Мярка), 11, відділ екологічної допомоги, перший поверх, з 10:00 до 13:00, телефон 33/49 95 641;
 • у Центрі неурядових організацій, Plac Opatrzności Bożej 18 с. з 10:00 до 13:00, цокольний поверх (parter), пункт реєстрації та інформації, телефони 33/4971 775, 33/4971 776, 33/4971 777 (номер для іноземців);
 • у місці колективного проживання в робочий час працівника комунального центру соціального захисту населення (з 10:00 до 13:00);
 • традиційною поштою за адресою: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Karola Miarki 11,
  43-300 Bielsko-Biała;
 • через електронну скриньку ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/MOPS_Bielsko-Biala (заповнена заявка повинна бути дoдaнa до інформації).

Додаток включає:

 • дані особи, яка подає заяву;
 • вид документа, що є підставою для перетину кордону (серія та номер);
 • відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща;
 • адреса перебування;
 • контактні дані (номер телефону або адреса електронної пошти);
 • номер PESEL;

Шаблон заявки доступний:

 • у нижній частині веб-сайту MOPS м. Бельсько-Бяла та на веб-сайті муніципалітету
  м. Бельсько-Бяла;
 • у штаб-квартирі MOPS у Бельсько-Бялa, Кarola Miarki (Kарола Мярка) 11 (Dziennik Podawczy, Pawilon В);
 • за адресою Центру неурядових організацій, Plac Opatrzności Bożej 18 у Бельсько-Бялa;

Możliwość nieopłatnego wykonania zdjęć niezbędnych do uzyskania numeru PESEL

scan

Od 17 marca istnieje możliwość nieopłatnego wykonania zdjęć niezbędnych do uzyskania numeru PESEL
Osoby chcące zrobić zdjęcie proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego – Wydział Spraw Obywatelskich w Bielsku-Białej przy placu Ratuszowym 6 lub do Centrum Organizacji Pozarządowych przy Placu Opatrzności Bożej 18 celem pobrania kuponu na zdjęcie oraz otrzymania adresu zakładów fotograficznych wraz z mapką z zaznaczonymi punktami.
Trzy punkty fotograficzne zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego tj. Kupony rozdawane są w godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek – środa 7.30-15.30 czwartek 7.30-18.00 oraz w piątek 7.30.30. Kupony wydawane są bez żadnych kolejek.
Punkty fotograficzne zlokalizowane są w Bielsku-Białej przy ulicy:
11 Listopada 31, 
11 Listopada 42, 
11 Listopada 44, 
1 Maja 7
Michałowicza 67a

можливість безкоштовного виготовлення ФОТО необхідних для отримання номеру PESEL

 

scan

Від 17 березня 2022 року існує можливість безкоштовного виготовлення ФОТО необхідних для отримання номеру PESEL.

Особи, які хочуть зробити фотокартки безкоштовно, мають звернутися до Urzędu Miejskiego – Wydział Spraw Obywatelskich w Bielsku-Białej, що знаходиться за адресою: pl.Ratuszowy,6 або Centrum Organizacji Pozarządowych що знаходиться за адресою:  рl.Opatrzności Bożej 18 для отримання купону на безкоштовне ФОТО, а також отримати адреси фотосалонів.

Фотосалони знаходяться поруч  з Urzędu Miejskiego.

Купони видаються в робочий час Urzędu Miejskiego:

Понеділок – Середа 7.30 – 15.30

Четверг  7.30 - 18.00

П»ятниця 7.30 – 13.00

Купони видаються без будь-яких черг.

Фотосалони знаходяться в Бельську-Бяла за адресами:

ul. 11 Listopada, 31

 ul .11 Listopada,42

            ul.11 Listopada 44,

            ul.1 Maja 7

            ul. Michałowicza 67a

Умови надання номеру PESEL

З 16 березня 2022 року номер PESEL для громадян України буде видаватися відповідно до положень Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. 

Заяви на номер PESEL для вищезазначених осіб приймаються:

-   у відділі Департаменту громадянських справ та підприємництва міського управління у Бельсько-Бялій (pl. Ratuszowy 6, 1 поверх, к. 111);
-   в Центрі неурядових організацій у Бельсько-Бялій (pl. Opatrzności Bożej 18);
 

https://bielsko-biala.pl/informacja-dla-uchodzcow-informaciya-dlya-bizhenciv

Od 16 marca 2022 r. rozpocznie się nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla w/w osób będą przyjmowane:

­    w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (pl. Ratuszowy 6, I piętro, pokój 111);
­    w Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej (pl. Opatrzności Bożej 18);
­   

https://bielsko-biala.pl/informacja-dla-uchodzcow-informaciya-dlya-bizhenciv

BTS REKORD ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

REKORD

BTS Rekord zaprasza dzieci z  Ukrainy na zajęcia! Kolejne grupy wiekowe będą mile widziane na naszych obiektach. 
Więcej informacji: ☎ +48 600 831 389 lub ☎ +48 690 644 912

BTS Rekord запрошує дітей з України на заняття! Наступні вікові групи будуть вітатися в наших закладах. Додаткова інформація: ☎ +48 600 831 389 або ☎ +48 690 644 912

 

KOMUNIKAT

W związku z uaktywnieniem się różnego rodzaju grup przestępczych dążących do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy przekraczających granice polsko-ukraińską. 
W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi - obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.


НЕ ДОВІРЯЙТЕ БЕЗМЕЖНО ЩОБ НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТЕЛЕФОНУЙТЕ: +48 22 6280120 ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ У НАЙБЛИЖЧОМУ ПУНКТІ ПРИЙОМУ НІКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ СВОЇХ ДОКУМЕНТІВ НІКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ ТЕЛЕФОН НЕ ПЛАЧТЕ ГРОШЕЙ ЗА КВАРТИРУ, ДОПОМОГУ РАНІШЕ ДОМОВТЕСЯ ПРО ЦІНУ ПОЇЗДКИ ЗАПИТАЙТЕ ОСОБУ, З ЯКОЮ МАЄТЕ НАМІР ПОДОРОЖУВАТИ ПРО ТОЧНУ АДРЕСУ, НОМЕР ТЕЛЕФОНУ, ПОПРОСІТЬ ОСОБУ, З ЯКОЮ МАЄТЕ НАМІР ПОДОРОЖУВАТИ, ЩОБ ПОКАЗАЛА ВАМ СВІЙ ДОКУМЕНТ ЗАНОТУЙТЕ НОМЕРНИЙ ЗНАК ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРОІНФОРМУЙТЕ СВОЇХ РОДИЧІВ КУДИ І З КИМ ВИ ЇДЕТЕ СЛУХАЙТЕ СВОЮ ІНТУЇЦІЮ НЕ ДОВІРЯЙТЕ БЕЗМЕЖНО ЩОБ НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ВИ ЗАВЖДИ МОЖЕТЕ ПОПРОСИТИ ПРО ДОПОМОГУ

 

Zapraszamy do punktu rejestracyjno-informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy

ukraina

Od 9 marca br. w Centrum Organizacji Pozarządowych działa Punkt rejestracyjno-informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, w którym jest możliwe zarejestrowanie swojego pobytu na terenie miasta Bielska-Białej.

W ramach punktu można również uzyskać informacje z zakresu m.in. legalizacji pobytu, bazy noclegowej, wsparcia rzeczowego, zapisów dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli itp.

Punkt działa w Bielsku-Białej przy pl. Opatrzności Bożej 18 od poniedziałku do środy od 7.30-15.30, w czwartki od 7.30-18.00 i w piątki od 7.30-13.00.

Rejestracji można dokonać również przez formularz internetowy https://bielsko-biala.pl/formularz-rejestracji-uchodzcy-z-ukrainy-przebywajacego-na-terenie-miasta-bielska-bialej

Запрошуємо до Інформаційно-реєстраційного пункту для біженців з України!
Від 09 березня у Центрі позаурядових організацій працює інформаційно-реєстраційний пункт ("Пункт") для біженців з України у якому можливо оформити своє перебування у місті Бельсько-Бя́ла.
У нашому пункті можливо також отримати інформацію щодо:
-    легалізації перебування
-    доступності місць для ночівлі
-    наявності речової підтримки
-    влаштування до дитячих садочків та шкіл 
Пункт знаходиться за адресою: місто Бельсько-Бя́ла, плац Опатшності Божей, 18
Пункт працює:
-    з понеділка по середу з 7-30 д 15-30;
-    четвер з 7-30 до 18-00;
-    п'ятниця з 7-30 до 13-00. 
  Зареєструватися можна також на офіційному веб-сайті: https://bielsko-biala.pl/formularz-rejestracji-uchodzcy-z-ukrainy-przebywajacego-na-terenie-miasta-bielska-bialej 

Rusza bezpłatny punkt opieki dla dzieci z Ukrainy

świetlica

OD 14 MARCA 2022 R. RUSZA PUNKT OPIEKI DLA DZIECI Z UKRAINY,

Świetlica „Fabryka Marzeń”, Bielsko-Biała,
Pl. Fabryczny 1

Dla rodziców/opiekunów, którzy mają potrzebę załatwienia pilnych spraw urzędowych związanych z pobytem w Polsce, wizyt lekarskich itp. otwarty zostaje punkt opieki dla dzieci w wieku od 5 do 17 lat, w którym można zostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych wychowawców.

Punkt czynny:  PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK     w godz. 8.00 – 12.00

 

ОГОЛОШЕННЯ

З 14 БЕРЕЗНЯ 2022 ПОЧИНАЄ ДІЯТИ ПУНКТ ОПІКИ ДЛЯ ДИТЕЙ З УКРАЇНИ

Загальна кімната "Фабрика мрій", Бельско-Бяла, вул.Плац Фабричний 1 (площа фабрична 1)

Для батьків / опікунів, котрим треба терміново вирішувати справи звязані з організацією проживання в Польщі (оформлення документів, працевлаштування, інші офіційні справи, візити до лікаря, тощо)

відкривається пункт догляду за дітьми віком від 5 до 17 років, де можна залишити дітей під наглядом викваліфікованих вихователів.

Графік работи: ПОНЕДІЛОК - П'ЯТНИЦЯ з 8.00 - 12.00

 

Bezpłatne karty SIM od Orange

orange

Od dziś rusza akcja wydawania kart telefonicznych pre-paid Orange dla uchodźców z Ukrainy

Aby otrzymać bezpłatną kartę SIM z nielimitowanymi minutami i SMS oraz 30GB internetu należy przyjść do Centrum Organizacji Pozarządowych przy pl. Opatrzności Bożej 18 i okazać paszport. Karta SIM jest ważna od 2 marca br.

 

PCK rozdziela pomoc żywnościową dla uchodźców z Ukrainy 

Pck

Pomoc żywnościową dla uchodźców z Ukrainy rozdziela Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej. Po odbiór darów powinny się zgłosić osoby, które przyjęły uchodźców, wraz z jednym z przedstawicieli przyjętej rodziny.

Pomoc skierowana jest do osób, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy, przebywających na terenie działania Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej, czyli miasta oraz powiatów - bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego.

Żywność, środki higieny osobistej i inne rzeczy można odbierać w siedzibach Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej:

- w Bielsku-Białej przy ul. Jana Sobieskiego 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 i w soboty od 9.00-13.00,

- w Żywcu przy ul. Dworcowej 15 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 i w soboty 9.00-13.00 ,

- w Cieszynie przy Rynku 6 w godz. 10.00-16.00.

 

tekst

strona pl