Kurs języka polskiego na poziomie podstawowym dla lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy.

Курс польської мови як іноземної на початковому рівні ДЛЯ ЛІКАРІВ-СПЕЦІАЛІСТІВ І МЕДСЕСТР

Муніципалітет міста Бельсько-Бяла інформує про початок набору кандидатів на безкоштовний інтенсивний курс польської мови як іноземної на початковому рівні ДЛЯ ЛІКАРІВ-СПЕЦІАЛІСТІВ І МЕДСЕСТР, ЩО ПРИЇХАЛИ ДО ПОЛЬЩІ З УКРАЇНИ ПІСЛЯ 23 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Набір учасників курсу розпочнеться 8 квітня о 12:00 та триватиме до 13 квітня (до кінця дня). Анкета на курс подана нижче (будь ласка, заповніть анкету латинськими літерами).

Курс розпочнеться 19 квітня і триватиме до 13 червня 2022 року. Заняття відбуватимуться з понеділка по четвер від години 15:00 до 18:15 у будівлі міської адміністрації у Бельсько-Бялій на вул. о. Станіслава Стояловського, 32. (Urząd Miejski w Bielsku-Białej, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32).

З відібраними кандидатами на курс буде зв’язуватися організатор за допомогою електронної пошти або по телефону з метою підтвердження участі в курсі a також надання копій документів, що підтверджують відповідну професійну кваліфікацію.Кількість учасників курсу обмежена 15 особами, на відбір кандидатів буде впливати професійний профіль, описаний у анкеті. Пріоритет участі в курсах буде надано людям з обіцянкою працевлаштування в Бескидському Центрі Онкології – Міської Лікарні в Бельсько-Бялій (w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej).

Учасник курсу разом з членами найближчої родини можуть отримати житло в Бельсько-Бялій.

Учасники курсу після складання випускного іспиту зі знання польської мови отримують можливість працевлаштування в Бескидському Центрі Онкології – Міської Лікарні в Бельсько-Бялій (HTTPS://ONKOLOGIA.BIELSKO.PL/) або в інших медичних закладах міста Бельсько-Бяла та околицях, у відповідності до наявної спеціалізації.


Положення про курс


Urząd Miejski w Bielsku-Białej informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na bezpłatny, intensywny kurs nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym dla lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, którzy przyjechali do Polski z terenu Ukrainy po 23 lutego 2022 r.

Nabór uczestników kursu rozpocznie się 8 kwietnia o godzinie 12:00 i potrwa do 13 kwietnia (do końca dnia). Formularz zgłoszeniowy do kursu znajduje się poniżej (proszę wypełnić formularz w alfabecie łacińskim).


Kurs rozpocznie się 19 kwietnia i potrwa do 13 czerwca 2022 r. Zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do czwartku od godziny 15:00 do godziny 18:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32.

Z wybranymi kandydatami do udziału w kursie Organizator będzie się kontaktował mailowo lub telefonicznie w celu potwierdzenia zakwalifikowania na kurs a także dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia zawodowe. Liczba uczestników kursu jest ograniczona do 15 osób, a o kwalifikacji będzie decydował profil zawodowy opisany w formularzu zgłoszenia. Pierwszeństwo w uczestnictwie w szkoleniu językowym będą miały osoby posiadające promesę zatrudnienia w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej.

Uczestnik kursu wraz z członkami najbliższej rodziny ma możliwość uzyskania zakwaterowania w Bielsku-Białej.

Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminu końcowego ze znajomości j. polskiego otrzymają możliwość zatrudnienia w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej (https://onkologia.bielsko.pl/
) lub innych placówkach medycznych w Bielsku-Białej i okolicach, zgodnie z posiadaną specjalizacją.

Regulamin kursu