Zmiana imienia (imion) dziecka

Podstawa prawna

art.70 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz.1741 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

aktualne dowody osobiste rodziców

Miejsce i forma złożenia dokumentów

osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5, Kierownik USC, I p. pok. nr 102 - w terminie do 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka

Termin załatwienia sprawy

Przyjęcie wniosku na poczekaniu

Opłaty

11 zł

Uwagi

  • oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka można złożyć również wtedy, gdy akt urodzenia dziecka został sporządzony w innym USC.
  • imię dziecka nie może być ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobniałej. Musi odróżniać płeć dziecka i być zapisane zgodnie z zasadami pisowni polskiej
  • w przypadku gdy jedno z rodziców jest cudzoziemcem nie posługującym się j.polskim konieczna jest obecność tłumacz
  • do przyjęcia protokołu o zmianie imienia (imion) potrzebna jest zgoda obojga rodziców

 

Jednostka odpowiedzialna