Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub nazwiska żony ojca

Podstawa prawna

art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.Nr 9 z 1964r., poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

aktualne dowody osobiste (obcokrajowiec -paszport)

Miejsce i forma złożenia dokumentów

osobiście w USC - Plac Rartuszowy 5, Kierownik USC, I p. pok. nr 102

Termin załatwienia sprawy

przyjęcie oświadczenia na poczekaniu

Uwagi

  • jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do nadania nazwiska męża matki lub nazwiska żony ojca potrzebna jest jego zgoda, wyrażona osobiście
  • nadanie dziecku nazwiska męża matki lub nazwiska żony ojca nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
  • w przypadku gdy jedno z rodziców jest cudzoziemcem nie posługującym się j.polskim konieczna jest obecność tłumacza

 

Jednostka odpowiedzialna