Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna

art. 59 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.Nr 9 z 1964r., poz.59 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty i załączniki

dowód osobisty

Miejsce i forma złożenia dokumentów

  • osobiście w USC - Plac Ratuszowy 5. Kierownik USC, I p. pok. nr 102
  • każdy inny Urząd Stanu Cywilnego na terenie kraju

Termin załatwienia sprawy

przyjęcie oświadczenia na poczekaniu

Opłaty

11 zł

Uwagi

  • oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego
  • w trybie art.59 k.r.o. można powrócić jedynie do nazwiska noszonego w chwili zawarcia ostatniego małżeństwa

 

Jednostka odpowiedzialna