Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz.647), ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.z 2018r. poz.646)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Wpis do CEIDG:

przejdź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ

UWAGA! Od 30 kwietnia 2018 obowiązuje NOWY wzór formularza CEIDG-1 (wersja 1.8.8)

formularz wniosku CEIDG-1 z załącznikami, instrukcja wypełniania tego wniosku oraz formularze ZUS: ZOBACZ TUTAJ

ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ

ważne i przydatne komunikaty: ZOBACZ TUTAJ

Uwaga

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 30 kwietnia 2018r.

prowadzący drobną działalność (np. drobny handel lub usługi) mogą skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ

rozpoczynający działalność mogą skorzystać z tzw. "ulgi na start" i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy: ZOBACZ TUTAJ

Nowe regulacje pozwalają również na określenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jako daty wstecznej, bieżącej lub przyszłej. Przed wskazaniem daty wstecznej należy upewnić się w ZUS i urzędzie skarbowym, czy wybranie takiej daty nie spowoduje problemów, np. powstanie od razu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania tego wniosku przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG – nie później niż następnego dnia roboczego.