Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG:

  • przejdź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ
  • formularz wniosku CEIDG-1 z załącznikami, instrukcja wypełniania tego wniosku oraz formularze ZUS: ZOBACZ TUTAJ

UWAGA

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, jednak nie krótszy niż 30 dni.

Data rozpoczęcia zawieszenia może być datą wsteczną, bieżącą lub przyszłą, powinna jednak uwzględniać stan faktyczny. Należy rozważyć, czy wskazana data zawieszenia nie koliduje z czynnościami wskazanymi lub planowanymi do wykonania przez przedsiębiorcę. W razie wątpliwości zaleca się skonsultowanie z urzędem skarbowym, ZUS lub KRUS.

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania tego wniosku przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG - nie później niż następnego dnia roboczego.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.