Rok 2010

PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE PRACE REMONTOWE:

Remonty kamienic gminnych:

a) Zakończono remont dachu i elewacji kamienicy będącej własnością Gminy ul. Rynek 11 (finansowanie: środki własne Gminy)

kamienica na rynku

b) Zakończono remont dachu i elewacji kamienicy będącej własnością Gminy ul. Rynek 25 (finansowanie: środki własne Gminy)

kamienica na rynku

c) zakończono rewaloryzację istniejącego skweru przy ul. Orkana

Skwerek

Remonty kamienic prywatnych

a)  kontynuowano remont kamienic: ul. Cieszyńska 3, ul. Wzgórze 2 / Schodowa 1 ul. Cieszyńska 4, ul. Piwowarska 4, pl. św. Mikołaja 4, Rynek 30, 

kamienica

kamienica

d) rozpoczęto remont kamienic: ul. Rynek 22 i ul. Wzgórze 7

kamienica a przed roboty

KONTYNUOWANO PROGRAMY SPOŁECZNE REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Celem Projektu jest wzmocnienie integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Bielsku-Białej (więcej o Projekcie: www.zaradni.eu).
Ilość osób objętych Projektem: 64 osoby ( w tym  26 osób objętych PAL z Osiedla Śródmieście i Osiedla Wapienica).

W 2010 r., w  ramach Projektu powstał Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla osiedla Śródmieście Bielsko (biuro Projektu / punkt poradnictwa obywatelskiego dla osiedla Śródmieście ul. Cieszyńska 13 w Bielsku - Białej), który objął wsparciem 16 osób. Działania PAL skoncentrowały się na zorganizowaniu dwóch debat społecznych, które umożliwiły omówienie podstawowych problemów dotyczących osiedla, wszyscy mieszkańcy osiedla mogli skorzystać z bezpłatnych porad dyżurującego prawnika.
PAL zorganizował również m.in.:„Uliczną Paradę Teatralną w Śródmieściu Bielsko”, spotkania tematyczne, debaty społeczne, spotkania dla osób starszych, spotkania koalicji na rzecz osiedla Śródmieście Bielsko.

ZORGANIZOWANO IMPREZY DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA NA BIELSKIEJ STARÓWCE:

  • „Festiwal ulicy Wzgórze”
  • VI Festiwal Miast Partnerskich
  • Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki
  • Festiwal Kultura Rytmu
  • Festiwal Orkiestr Dętych
  • Imprezy estradowe – cykl koncertów i spektakli w okresie letnim
  • Święta na Starówce