Zasady bezpiecznego zachowania

1.HURAGANOWE WIATRY

W okresie ostrzeżenia o silnych wiatrach zaleca się:

 1. Słuchać komunikatów podawanych przez radio lub telewizję o rozwoju sytuacji.
 2. Zamknąć i zabezpieczyć okna.
 3. Wnieść do domu przedmioty takie, jak np. narzędzia oraz umocować przedmioty, których nie można wnieść do wewnątrz.
 4. Usunąć lub wzmocnić zewnętrzne anteny.
 5. W miarę możliwości ograniczyć wyjazdy prywatnymi samochodami.
 6. Usunąć martwe i słabe gałęzie na drzewach na własnej posesji.
 7. Nastawić lodówkę i zamrażarkę na najzimniejszy zakres.
 8. Ograniczyć wyjścia dzieci i osób starszych.
 9. Zadbać o zwierzęta domowe.

Podczas silnej wichury Nie zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi,  drzewami, itp.

Jeśli jesteśmy w domu;

 1. Słuchać komunikatów podawanych w radiu lub telewizji o rozwoju sytuacji, unikać używania wind.
 2. Pozostać z dala od okien, oszklonych drzwi.
 3. Posiadać pod ręką latarki oraz dodatkowe baterie.
 4. Unikać używania otwartych źródeł ognia, takich jak świece lub lampy naftowe, ograniczyć korzystanie z telefonu do minimum.

Po odwołaniu alarmu

Wracać do domu dopiero wtedy, gdy władze ogłoszą. że jest to bezpieczne. Unikać leżących lub zwisających przewodów energetycznych i natychmiast zgłaszać takie przypadki do zakładu energetycznego, straży pożarnej lub policji. Ostrożnie wkraczać do swego domu. Używać samochodu tylko w koniecznych sytuacjach. Telefonu używać tylko w związku z sytuacją zagrożenia. Pomagać rannym lub poszkodowanym osobom, udzielając pierwszej pomocy. Nie przenosić ciężko rannych osób, chyba, że są one bezpośrednio zagrożone doznaniem kolejnych obrażeń.

2.INTENSYWNE OPADY DESZCZU

W przypadku ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia intensywnych opadów deszczu zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie   radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia opadów. Jeżeli opadowi będzie towarzyszyć gradobicie, odsunąć się od okien, a przebywając na zewnątrz, skryć się w bezpieczne miejsce.
 3. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
 4. Jeżeli dom znajduje się w bezpośredniej strefie strumieni, (strefie zalewowej) być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać, a jeżeli zajdzie taka konieczność, przywracać drożność przepustom  i studzienkom odpływowym.
 5. Zrezygnować z podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, i pod podziemnymi ciągami komunikacyjnymi.
 6. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi.
 7. podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.

3.INTENSYWNE ZJAWISKA BURZOWE

W przypadku ostrzeżenia przed zjawiskami burzowymi zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zjawiska. Jeżeli burzy towarzyszyć będzie gradobicie lub intensywne ulewy, odsunąć się od okien. Wyłączyć zbędne w danej chwili odbiorniki prądu.
 3. Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji,
 4. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Będąc na zewnątrz budynku:

 1. Nie stawać pod pojedynczym wysokim drzewem.
 2. Nie stawać w pobliżu wysokiego masztu.
 3. Nie stawać w pobliżu zwisających przewodów elektrycznych lub pod linią wysokiego napięcia,
 4. Przebywając na szczytach wzniesień, natychmiast zejść w obniżenia terenu,
 5. Przebywając w terenie otwartym w centrum burzy położyć się na ziemi twarzą zwróconą w dół,
 6. Podróżując samochodem zjechać na parking lub pobocze drogi z dala od pojedynczych   drzew, masztów i linii energetycznych, tablic reklamowych. Nie parkować samochodów nad studzienkami ściekowymi i w rejonach, które mogą ulec zalaniu. Nie opuszczać wnętrza pojazdu, sprawdzając jedynie czy drzwi i okna są zamknięte. Po wznowieniu podróży unikać przejeżdżania przez rozległe kałuże, i pod podziemnymi ciągami komunikacyjnymi,
 7. Jeżeli burzy towarzyszy długotrwały intensywny deszcz, a dom znajduje się w bezpośredniej strefie strumieni, (strefie zalewowej) być w gotowości do zabezpieczenia budynku workami z piaskiem. Sprawdzać, a jeżeli zajdzie taka konieczność, przywracać drożność przepustom i studzienkom odpływowym.

4.UPAŁ

Upał to intensywne oddziaływanie na nas i nasze otoczenie promieni słonecznych. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca  300 C. Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzenie zbyt długiego czasu na słońcu, albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować powstanie urazu termicznego.

W przypadku ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia upału zaleca się:

 1. Ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni.
 2. Utrzymywać chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia stosując żaluzje       w drzwiach i oknach.
 3. Przebywać wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji zaleca się przebywać na najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem światła słonecznego.
 4. Spożywać zbilansowane lekkie posiłki.
 5. Regularnie pić duże ilości wody. Osoby będące na niskowodnej diecie oraz mające problemy z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować się                z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem płynów.
 6. Ograniczyć przyjmowanie napojów alkoholowych. Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspokajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze odwodnienie organizmu.
 7. Ubierać się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywając możliwie największa powierzchnie skóry.
 8. Nosić nakrycie głowy, które skutecznie będzie chronić twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.
 9. Unikać zbytniego nasłonecznienia.
 10. Unikać skrajnych zmian temperatury. Osoby wysokiego ryzyka powinny przebywać w chłodnych miejscach.

Podczas suszy zaleca się:

 1. Zmniejszyć zużycie wody.
 2. Gdzie tylko możliwe, używać wielokrotnie tej samej wody.
 3. Przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zaleca się zachować szczególną ostrożność i starać się nie zaprószyć ognia.

5.OSTRZEŻENIE PRZED ŻMIJAMI

Na beskidzkich szlakach można napotkać żmije. Węże, korzystając ze stosunkowo wysokich temperatur, wychodzą z kryjówek i wygrzewają się w słońcu.

W Polsce bytuje jedynie jadowita żmija zygzakowata, która może dorastać nawet do 90 centymetrów długości. Ulubionym środowiskiem żmii są polanki lub przecinki w podmokłych lasach, a także stosy kamieni na pograniczu pól i lasów w okolicach górzystych. Żmija zygzakowata, podobnie jak wszystkie gatunki krajowych gadów podlega całkowitej ochronie.

Jak odróżnić żmiję od innych węży :

 • na grzbiecie ma zygzakowatą czarną wstęgę ciągnącą się od karku do końca ogona,
 • oko u żmii ma pionową źrenicę (ale nie polecamy zaglądać jej w oczy)

      

Zachowanie ostrożności.  

Żmija nie traktuje człowieka jako potencjalną ofiarę i nie będzie na nas polować. Wystarczy zachować ostrożność by niechcący nie doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia. W razie spotkania wystarczy żmiję ominąć, pozwolić jej się spokojnie oddalić, nie straszyć, nie prowokować.

Wybierając się do lasu wystarczy ubierać solidne buty i długie spodnie, które w zasadzie zabezpieczają przez ukąszeniami.Ostrzeżenia o obecności żmij mają charakter prewencyjny, chodzi o to by ludzie zachowywali się ostrożnie.

W razie ugryzienia należy uspokoić poszkodowanego i poprosić, by jak najmniej się poruszał. Ruch przyśpiesza bowiem rozprzestrzenianie się substancji toksycznej w organizmie. Jeśli ukąszona została ręka lub noga, należy ją unieruchomić. Ranę zabezpieczamy jałowym opatrunkiem. Po dotarciu do placówki medycznej należy poinformować personel, że doszło do ukąszenia przez żmiję. Ranny musi otrzymać surowicę przeciwko jadowi.

Rannego trzeba ułożyć w takiej pozycji, by ukąszone miejsce znajdowało się niżej niż serce. Nieprzytomną należy ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. Jeżeli zajdzie potrzeba, trzeba rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca.

6.UKĄSZENIE KLESZCZY

Kleszcze są bardzo rozpowszechnionymi pajęczakami żyjącymi na łąkach, w lasach liściastych i krzewach. Mogą być przenosicielami wielu chorób zakaźnych jak: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, tularemia, gorączka Q, erlichioza.

Przed ukąszeniami należy się chronić poprzez zastosowanie na skórę lub odzież środków odstraszających kleszcze przed każdym wejściem do lasu, a także zakładać odzież ściśle przylegającą do ciała z długimi rękawami, nogawkami i wysokimi butami. Po powrocie należy obejrzeć starannie całe ciało zwłaszcza fałdy skórne, doły pachowe i pachwinowe i natychmiast usunąć kleszcza. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów jak gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, bóle kostno-stawowe należy zwrócić się do lekarza, który zaleci odpowiednie badanie laboratoryjne i w razie potrzeby zastosuje właściwe leczenie.

Przed zachorowaniem na kleszczowe zapalenie mózgu chroni szczepionka.

7.SILNE MROZY

W przypadku ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia silnych mrozów zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
 3. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub ogrzanych miejsc pobytu, szczególnie przez dzieci, osoby kalekie i w podeszłym wieku.
 4. Zaniechać wychodzenia na zewnątrz po zapadnięciu zmroku. W przypadku wyjścia z pomieszczenia nakładać lekko dopasowaną, wielowarstwową odzież, nakrycie głowy i rękawiczki, a odkryte części ciała zabezpieczyć środkiem natłuszczającym.
 5. Zgromadzić niezbędne zapasy żywności i wody pitnej.
 6. W przypadku podejrzenia o odmrożenie skontaktować się z lekarzem.
 7. Sprawdzić uszczelnienie okien zewnętrznych i drzwi wejściowych. Jeśli jest taka możliwość założyć na okna okiennice.
 8. Sprawdzić działanie urządzeń grzewczych oraz zaopatrzyć się w odpowiedni zapas stosowanego do nich paliwa.
 9. Ograniczyć zużycie energii elektrycznej, głównie poprzez unikanie nadmiernego dogrzewania pomieszczeń oraz wyłączanie zbędnych odbiorników prądu.
 10. Nie stronić od udzielania pomocy osobom potrzebującym.
 11. Zadbać o zwierzęta domowe.
 12. Zrezygnować z podróży własnym samochodem na rzecz komunikacji zbiorowej. Podróżując prywatnym samochodem należy zadbać o właściwą sprawność akumulatora, układu zapłonowego, ogrzewania, uzupełnić poziom paliwa i zimowego płynu do spryskiwaczy, mieć przy sobie termos z gorącym napojem, koc i folię termoizolacyjną, sprawny naładowany telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz skrawek jaskrawego materiału, który może posłużyć jako flaga sygnalizacyjna. Należy mieć nieprzerwanie włączone radio dostrojone do lokalnej stacji nadawczej.
 13. Przebywając poza terenem zabudowanym,  unikać wędrówki na przełaj, trzymać się tylko przetartego szlaku lub drogi,
 14. Ograniczyć spożywanie napoi alkoholowych.

8.GOŁOLEDŹ

 W przypadku ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia gołoledzi zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia. Przebywając na zewnątrz unikać przechodzenia wzdłuż ścian budynków, pod wystającymi dachami i balkonami, z których zwisają sople lub nawisy śnieżno – lodowe,
 3. Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymać się tylko przetartego szlaku lub drogi. Udzielać pomocy osobom  niesprawnym ruchowo, starszym i  zniedołężniałym.
 4. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
 5. Unikać podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna zatankować pojazd do pełna, zaopatrzyć się w koce i folię termoizolacyjną, ciepłą odzież, dodatkowa żywność, gorące napoje, łopatę, telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz światło zastępcze,
 6. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się,  dojechać do najbliższych siedzib ludzkich i przerwać podróż.

9.INTENSYWNY OPAD ŚNIEGU

W przypadku ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia intensywnego opadu śniegu zaleca się:

 1. Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
 2. Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do ustąpienia zagrożenia. Przebywając na zewnątrz unikać przechodzenia wzdłuż ścian budynków, pod wystającymi dachami i balkonami, z których zwisają sople lub nawisy śnieżno – lodowe,
 3. Przebywając poza terenem zabudowanym, unikać wędrówki na przełaj, trzymać się tylko przetartego szlaku lub drogi,
 4. Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Udzielić pomocy osobom potrzebującym,
 5. Po ustąpieniu opadu przystąpić do usunięcia zalegającego śniegu,
 6. Unikać podróżowania samochodem. Jeżeli podróż jest konieczna zatankować pojazd do pełna, zaopatrzyć się w koce i folię termoizolacyjną, ciepłą odzież, dodatkowa żywność, gorące napoje, łopatę, telefon komórkowy z możliwością ładowania baterii oraz światło zastępcze. Należy mieć nieprzerwanie włączone radio dostrojone do lokalnej stacji nadawczej.
 7. Jeżeli podczas jazdy warunki pogodowe pogarszają się,  dojechać do najbliższych siedzib ludzkich i przerwać podróż,
 8. Po utknięciu w zaspie nie opuszczać pojazdu, gdy najbliższe siedziby ludzkie są oddalone więcej niż 100m. Zamontować na szczycie anteny samochodu kawałek tkaniny w jaskrawym kolorze.
 9. Jeżeli w samochodzie znajduje się więcej niż jedna osoba, należy spać kolejno, na zmianę,
 10. Co godzinę uruchamiać silnik na okres 10 minut.

10.ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU SKAŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO

Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane.

Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, laboratoriach badawczych, na głównych drogach, liniach kolejowych.

Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie. Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na ciało: odległość, osłona oraz czas.

Odległość. Im jest większa odległość od źródła promieniowania tym dawka promieniowania jest mniejsza. W razie poważnych awarii jądrowych władze zalecać będą ewakuację w celu oddalenia się od źródła promieniowania.

Osłona. Podobnie jak odległość – im bardziej ciężkie i gęste materiały między ciałem a źródłem promieniowania – tym lepiej. Władze będą zalecać pozostawanie wewnątrz pomieszczeń. W niektórych przypadkach ściany domu będą wystarczającym zabezpieczeniem.

Czas. W większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu promieniowania zmniejsza wielkość pochłoniętej dawki promieniowania. Po wystąpieniu wypadków radiologicznych władze będą monitorować wszystkie przypadki pojawienia się promieniowania            i określać kiedy minie zagrożenie.

Przed zagrożeniem radiacyjnym.

 1. Na wypadek katastrofy miej przygotowane następujące rzeczy: 
 • latarkę z zapasowymi bateriami,
 • przenośne radio bateryjne z zapasowymi bateriami,
 • apteczkę pierwszej pomocy,
 • alarmowy zapas żywności i wody,
 • zapas worków do przechowywania żywności,
 • otwieracz do konserw,
 1. Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu.
 2. Opracuj plan komunikowania się na wypadek zagrożenia.
 3. Jeśli prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, zastanów się nad zabezpieczeniem paszy dla zwierząt hodowlanych, ujęć wody pitnej oraz pomieszczeń dla nich.

W czasie zagrożenia radiacyjnego:

 1. Zachowaj spokój:

  • nie każdy wypadek, związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest niebezpieczny,

  • wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu (elektrowni atomowej)       i może nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych.
 2. Uważnie i stale słuchaj radia, oglądaj telewizję krajowa lub lokalną. Komunikaty określą charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg              i szybkość rozprzestrzeniania się – wykonaj zalecenia wynikające z komunikatów.
 3. Gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:
  • weź prysznic, zmień buty i odzież,
  •  schowaj rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie je zamknij.
 4. Jeśli otrzymasz polecenie ewakuacji wykonuj je niezwłocznie, według zaleceń władz (służb ratowniczych):
  • nasłuchuj w radiu i telewizji komunikatów o drogach ewakuacji, tymczasowych schronach i sposobach postępowania,
  • zabierz przygotowane na ewakuacje rzeczy.
 5. W wypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:
  • zabezpiecz i pozamykaj okna i drzwi,
  • wyłącz klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewne,
  • miej przy sobie cały czas włączone radio bateryjne,
  • zamknij (uszczelnij) zasuwy kominowe i nawiewy,
  • udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń, poniżej powierzchni gruntu,
  • pozostań wewnątrz pomieszczeń do czasu aż władze (służby ratownicze) ogłoszą, że jest bezpiecznie,
  • jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem. Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy czas  w swoim domu.
 6. Ukryj inwentarz i nakarm go w przechowaną w zamknięciu paszą.
 7. Nie używaj telefonu, jeśli nie jest to konieczne. Linie telefoniczne są niezbędne dla akcji ratowniczej.
 8. Przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub w lodówce:
  • nie zabezpieczoną żywność, przed schowaniem dokładnie umyj,
  • zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł.
 9. Dalej postępuj, zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

Po odwołaniu zagrożenia radiacyjnego:

 1. Opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażeniu poddaj siebie       i rodzinę zabiegom sanitarnym.
 2. Unikaj spożywania żywności dopóki nie zostaną zbadane przez lokalne urzędy sanitarne.
 3. W przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

11.ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

Kampania społeczna Centrum Prewencji Terrorystycznej ABWjak zachować się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego:

https://4u.tpcoe.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=8e_NJBLkB34

 

POZIOM ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

Brak informacji wskazujących na zagrożenie terrorystyczne w RP – poziom podstawowy                                                   

Pierwszy stopień alarmowy      

(stopień ALFA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia, a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia tego stanu alarmowego na czas nieograniczony.

Drugi stopień alarmowy     

(stopień BRAVO według terminologii NATO)  ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością terrorystyczną lub aktem sabotażu, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania.

Trzeci stopień alarmowy  

(stopień CHARLIE według terminologii NATO)  ma zastosowanie w przypadku jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie, potwierdzające cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzające potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

Czwarty stopień alarmowy     

(stopień DELTA według terminologii NATO)  ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP.

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 74 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM

Przygotowanie do ataku terrorystycznego zawsze prowadzone są w tajemnicy. Z tego względu sygnały o grożącym niebezpieczeństwie są mało dostrzegalne. Jednak zwracanie uwagi na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia i jego skuteczną neutralizację.

W swoim bezpośrednim otoczeniu zwracać uwagę na:

 • Osoby, które przez dłuższy czas obserwują, fotografują, lub filmują obiekty, które mogą stać się celem zamachu (np. lotniska,  stacje metra,  centra handlowe, kościoły, synagogi, szkoły);
 • Częste spotkania nietypowo zachowujących się osób organizowane w wynajętych mieszkaniach (osoby wspólnie oglądające nagrania ze scen egzekucji przeprowadzonych przez    Al-Kaidę, pożegnanie wideo terrorystów-samobójców, zazwyczaj takim nagraniom towarzyszy podkład dźwiękowy o charakterystycznym wschodnim zabarwieniu czy też studiujące plany obiektów publicznych);
 • Nagłą zmianę sposobu zachowania się i stylu życia sąsiadów, w szczególności wypowiedzi, które mogą świadczyć o przyjęciu przez nich radykalnych poglądów;
 • Nietypowe zachowania kolegów z pracy, np. nieuzasadnione próby dotarcia do planów biurowca czy wynoszenie dokumentów lub materiałów, które mogą być wykorzystane w działaniach terrorystów.

Zapamiętaj Jeżeli widzisz lub słyszysz cos niepokojącego, zgłoś to policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Straży Miejskiej. Od Twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo Twoje   i Twoich bliskich.

CO MOŻE WSKAZYWAĆ NA BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM

 • W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zawsze warto zachować czujność, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajduje się duża liczba ludzi, np. w trakcie zakupów, w podróży,  podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych.
 • Podejrzane lub dziwnie zachowujące się osoby (np. zdenerwowane bez wyraźnej przyczyny, sprawiające wrażenie, że znajdują się pod wpływem narkotyków, ubrane nieadekwatnie do pory roku, jasnymi  śladami świeżego golenia na bardzo opalonej twarzy,  próbujące zostawić pakunki w miejscach publicznych);
 • Pozostawione bez opieki w miejscach publicznych przedmioty typu teczki, paczki, pakunki, plecaki;
 • Podejrzana zawartość przesyłki bez danych i adresu nadawcy bądź od nadawcy lub z miejsca, z którego się nie spodziewamy;
 • Samochody, a zwłaszcza furgonetki pozostawione poza wyznaczonymi miejscami np. w sąsiedztwie kościołów, miejsc organizowania imprez masowych, zawodów sportowych lub zgromadzeń.

Zapamiętaj Należy uważnie obserwować otoczenie, zwracać uwagę na nietypowe zachowania osób lub przedmioty pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych. W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego, nie powinno się podejmować samodzielnie żadnych działań. Należy stosować się do następujących zasad W przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadomić służbę ochrony obiektu lub jego administratora, Policję, Straż Pożarną, Straż Miejską/ Gminną lub władze administracyjne; Nie próbować obezwładnić podejrzanych osób(należy je natomiast dyskretnie obserwować i starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).

Zgłaszając informację o zagrożeniu należy podać:

 • Swoje nazwisko i numer telefonu;
 • Rodzaj zagrożenia i przesłanki do zagrożenia ( podejrzane osoby, pozostawiony bez dozoru pakunek, informacja przekazana przez inna osobę );
 • Adres zagrożonego obiektu, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów lub zjawisk (np. pojawiające się nagle u wielu osób podrażnienia oczu i dróg oddechowych, lub inne nietypowe objawy)

 

Zamachy terrorystyczne z użyciem urządzeń wybuchowych należą do najczęściej dokonywanych i najgroźniejszych.

Informacji o zagrożeniu incydentem bombowym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on „swoich” czy „obcych”, natomiast broń palna jest skierowana przez terrorystę lub pospolitego przestępcę w konkretna osobę, porywa się też określonego człowieka.

Należy pamiętać aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków.

Nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.

Każdy przedmiot z którego wystają przewody, wydobywa się gaz, zapach, dźwięk, wysypuje się proszek, albo został pozostawiony(co widzimy) przez szybko oddalającą się osobę, wrzucony do pomieszczenia lub pojazdu powinien być uznany za podejrzany.

Podejrzanych pakunków, bagażu, nie wolno dotykać ani tym bardziej ich przemieszczać.

Jeżeli widzisz „bombę”, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia. Nie wolno w jej pobliżu używać telefonów komórkowych, odbiorników fal radiowych, itp.;

Zachowaj spokój. Poinformować odpowiednie służby o zdarzeniu i stratach (Policję, Straż Miejską/Gminną, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu);

Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania siebie i innych na niebezpieczeństwo;

Jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem. Po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożenia lub kierujących się w jej stronę jednocześnie starać się nie wywołać paniki;

Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych, np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach, niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub upoważnionych osób.

W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę niebezpieczna, nie ratuj na siłę swojego samochodu- życie jest ważniejsze;

Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją i należy bezwzględnie wykonywać polecenia funkcjonariuszy; 

Zapamiętaj Najważniejsze jest ratowanie życia, a nie własności.

12.INFORMACJA O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

Zasady postępowania dla osób, które jako pierwsze uzyskały informację o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana telefonicznie

Zachowaj spokój i nie rozłączaj się

Jeżeli to możliwe, zasygnalizuj innym osobom, aby przysłuchiwali się rozmowie

Poproś o powiadomienie o tej sytuacji administratora i Policję

Jeżeli aparat telefoniczny identyfikuje numer dzwoniącego, zanotuj ten numer albo symbole, które się pojawiły na wyświetlaczu

Zapisz dokładnie słowa informacji

Utrzymuj dzwoniącego jak najdłużej na linii; użyj Formularza rozmowy ze zgłaszającym podłożenie urządzenia wybuchowego, który pomoże Ci zebrać jak największą liczbę informacji

Jeżeli to możliwe, nagraj rozmowę

Bądź dostępny i gotowy do przekazania szczegółowych informacji dotyczących rozmowy służbom przybyłym na miejsce

Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana osobiście

Jeśli osoba przekazująca informację odejdzie zanotuj, w którym kierunku się udała

Powiadom administratora i Policję

Zapisz przekazaną informację dokładnie w ten sam sposób, w jaki została wyartykułowana

Zanotuj rysopis osoby, która przekazała informację:

 • imię, nazwisko, pseudonim – jeśli są znane,
 • płeć,
 • wiek,
 • sylwetka (waga/wzrost),
 • włosy i kolor oczu,
 • rasa,
 • typ/kolor ubrania,
 • głos (głośny, głęboki, z akcentem, itp.),
 • znaki szczególne.

Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana listownie

 • Jeżeli to możliwe ogranicz dostęp do dokumentu innym osobom
 • Zawiadom administratora i Policję
 • Zapamiętaj, kto widział i dotykał dokument
 • Jeżeli to możliwe sfotografuj treść dokumentu
 • Informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazana pocztą elektroniczną
 • Zostaw wiadomość otwartą na komputerze
 • Zawiadom administratora obiektu, administratora systemu wewnętrznego, Policję
 • Utrwal informację, np. wydrukuj, sfotografuj albo skopiuj wiadomość i jej temat
 • Zanotuj datę i czas odebrania wiadomości

 

Zapamiętaj Od tego co zapamiętasz lub zanotujesz może zależeć powodzenie akcji antyterrorystycznej. Nie lekceważ sygnałów, nie traktuj ich jak głupiego dowcipu. Oceną sytuacji zajmą się specjaliści.

13.EWAKUACJA 

Zawsze warto prewencyjnie przygotować się do możliwości ewakuacji z domu lub innych miejsc, nawet gdy nie występuje bezpośrednie zagrożenie. Czas i miejsce potencjalnego ataku bywają nieprzewidywalne. Należy zwrócić uwagę na ciężkie, łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być zniszczone lub zrzucone podczas wybuchu, a tym samym mogą powodować obrażenia osób znajdujących się w pobliżu.

 W przypadku ewakuacji z domu;

 • Zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy (dokumenty, zapas wody i jedzenie, niezbędne lekarstwa, zmianę ubrania, podstawowe środki higieny, latarkę, w miarę możliwości lekki koc, śpiwór i karimatę) Przeanalizuj ile potrzebujesz na trzy dni, nie dźwigaj na zapas całego dobytku.
 • Przed wyjściem odetnij dopływ wody, gazu i energii elektrycznej.
 • Nie używaj windy.
 • Przemieszczaj się drogą wskazaną przez ewakuujących.
 • Zachowuj spokój, panika jest niebezpieczna.

 W przypadku ewakuacji z firmy/instytucji

 • Zabierz ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
 • Wyłącz dopływ energii elektrycznej i gazu oraz usuń w bezpieczny dla siebie sposób wszystkie materiały łatwopalne.
 • Nie używaj windy.
 • Przemieszczaj się drogą wskazaną przez ewakuujących.
 • Ustal czy możesz wrócić do domu, czy tez osoby ewakuowane będą kierowane w inne miejsce.
 • W miarę możliwości skontaktuj się z rodzina.
 • Zachowuj spokój, panika jest niebezpieczna.

W przypadku ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej

 • Zwróć uwagę gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne.
 • Przemyśl którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, sklepu, dworca lub innych zatłoczonych miejsc.
 • Nie używaj windy.
 • Przemieszczaj się drogą wskazaną przez ewakuujących.
 • Ustal czy możesz wrócić do domu, czy tez osoby ewakuowane będą kierowane w inne miejsce
 • W miarę możliwości skontaktuj się z rodzina.
 • Zachowuj spokój, panika jest niebezpieczna.
 • W miarę możliwości pomagaj innym.

14. UWAGA CZAD

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowa­dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?

 • ból głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszności,
 • trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
 • senność,
 • nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:

 • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze­nia usunąć truciznę,

 • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
 • rozluźnij mu ubranie - rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca. Wezwij służby ratownicze: straż pożarną - tel. 998 lub 112.

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?

 • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
 • stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
 • nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszcze­niach, jeżeli nie są wentylowane,
 • zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.