Sygnały alarmowania i zasady zachowania

PODSTAWA PRAWNA:: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2024 r. poz. 290 

SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze, omówione na stronie MSWiA służą do alarmowania ludności o zagrożeniach, przekazywane są przez syreny alarmowe (niektóre syreny posiadają możliwość emitowania alarmów i komunikatów głosowych) oraz środki masowego przekazu – radio i telewizję.

https://www.gov.pl/web/mswia/alarmowanie-i-ostrzeganie

SYGNAŁY ALARMOWE I KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE OBOWIĄZUJĄCE

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  (tabela pdf)

OGŁOSZENIE ALARMU sygnał dźwiękowy

ODWOŁANIE ALARMU sygnał dźwiękowy

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH (Film instruktażowy)

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy na stacje lokalną,
 • przygotować dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny.

 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach. Osoby przebywające w obiektach użyteczności publicznej powinny stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon  stosując się do poleceń zawartych w komunikatach
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść
z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów
 • i poleceń,
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne,
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora),
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon
 • z gazy, ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa i służb.

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA.

Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon

 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,
 • nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Przebywając w pomieszczeniach należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

PO USŁYSZENIU SYGNAŁU „ODWOŁANIE ALARMU” NALEŻY:

stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach