Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wpis do CEIDG:

  • przejdź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ
  • formularz wniosku CEIDG-1 z załącznikami, instrukcja wypełniania tego wniosku oraz formularze ZUS: ZOBACZ TUTAJ

Uwaga:

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 30 kwietnia 2018r.

  • prowadzący drobną działalność (np. drobny handel lub usługi) mogą skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej: ZOBACZ TUTAJ
  • rozpoczynający działalność mogą skorzystać z tzw. "ulgi na start" i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy: ZOBACZ TUTAJ

Nowe regulacje pozwalają również na określenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej jako daty wstecznej, bieżącej lub przyszłej. Przed wskazaniem daty wstecznej należy upewnić się w ZUS i urzędzie skarbowym, czy wybranie takiej daty nie spowoduje problemów, np. powstanie od razu zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania tego wniosku przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG - nie później niż następnego dnia roboczego.

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.