Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Bielska-Białej do roku 2020"

Urząd Miejski w Bielsku-Białej zakończył prace nad projektem aktualizacji „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2020 r.”

Celem aktualizacji dokumentu było w szczególności dostosowanie jego zapisów do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych i prawnych jak również  regionalnych dokumentów programowych.

Do udziału w pracach nad strategią zostały zaproszone osoby zaangażowane w rozwój miasta tj. radni, przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie Bielska-Białej do wypowiedzenia się na temat wypracowanego projektu strategii.

Propozycje zmian oraz uwagi można wysyłać drogą elektroniczną na adres: wrg@um.bielsko.pl za pośrednictwem załączonego formularza zgłaszania opinii w terminie do dnia 26 marca 2012 r.

Plik dźwiękowy

Formularz zgłaszania opinii

Projekt strategii rozwoju Bielska Białej do 2020 r