Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Prowadzi postępowania, które mają na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii odwykowej, a jeśli motywowanie nie przynosi rezultatu, Komisja kieruje do Sądu wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Posiedzenia Komisji odbywają się w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6
w pn., wt. i śr. w godz. 15.30 – 18.00 w pokoju 226 (II piętro).

Szczegółowe informacje można uzyskać:
pod nr tel. 33 49 71 496,
w pokoju nr 226 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu