SMOG- Ostrzeżenie

obraz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na terenie miasta
Bielsko-Biała wystąpi od godz. 9.00 dnia 27.03.2020 r. do godz. 24.00 dnia 28.03.2020 r. ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu,  II poziom ostrzegania – informacyjny, ostrzegawczy, operacyjny (kolor pomarańczowy).

Treść komunikatu